VIGYÁZAT:  A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer nem helyettesítheti a gumiabroncsok nyomásának kézi ellenőrzését. A gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizze nyomásmérővel. A gumiabroncsnyomás megfelelő karbantartásának elmulasztása növeli a gumiabroncsok meghibásodásának – és ebből fakadóan a jármű irányíthatatlanságának és a személyi sérüléseknek – kockázatát.

A gépkocsija gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel van felszerelve.Egy figyelmeztető lámpa világít, amikor egy vagy több gumiabroncsban alacsonyabb a nyomás az előírtnál. Ha világít az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa, az első biztonságos lehetőségnél állítsa meg a járművet, ellenőrizze a gumiabroncsokat, és fújja fel azokat az előírt nyomásra.Lásd  Tire Pressures . 
Lásd  Tire Pressures . 
Megjegyzés:   A gumiabroncsok megfelelő nyomásra történő felfújásakor előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál azonnal.
A gépkocsi terhelhetőségének biztosítása érdekében az első gumiabroncsokban más nyomásérték szükséges, mint a hátsókban. A rendszer az első abroncsok esetében más nyomásértéknél kapcsolja be a figyelmeztető lámpát, mint a hátsó abroncsok esetében.
Javasoljuk, hogy a gumiabroncsok élettartamának és teljesítményének megnövelése érdekében cserélje fel a kerekeket. A kerekek felcserélését követően alaphelyzetbe kell állítania a rendszert, hogy az meghatározhassa, mely kerekek kerültek az első, illetve a hátsó tengelyre. Ezután a rendszer észleli és megfelelően figyelmeztet, amikor egy vagy több gumiabroncsban alacsonyabb a nyomás az előírtnál.
Ha a gépkocsit úgy használja, hogy egy vagy több gumiabroncsban alacsonyabb a nyomás az előírtnál, akkor:
 • A gumiabroncsok erősebben kopnak.
 • A gumiabroncsok túlmelegednek.
 • A gumiabroncsok meghibásodnak.
 • Rontja a jármű kezelhetőségét és növeli a fékutat.
 • Csökken a tüzelőanyag-felhasználás hatásfoka.
A gumiabroncsok nyomásának hőmérsékletfüggése
Normál vezetési körülmények között a gumiabroncsok nyomása akár ,3 bar értékkel emelkedhet a hidegindítási állapothoz képest.
Ha a jármű egész éjszaka áll és a hőmérséklet jelentősen alacsonyabb a nappali hőmérsékletnél, a gumiabroncsok nyomása akár ,2 bar értékkel is csökkenhet a környezeti hőmérséklet 31 °F (17 °C) vagy nagyobb mértékű csökkenése esetén. E nyomáscsökkenés után a rendszer jelentősen alacsonyabbnak fogja érzékelni a nyomást az előírtnál, és bekapcsolja a figyelmeztető lámpát.
A rendszer figyelmeztető lámpái
A rendszer fő funkciója annak jelzése, ha a gumiabroncsok nyomása jelentősen lecsökken. Abban az esetben is figyelmeztet, ha rendszer nem működik megfelelően.

  Leírás   Teendő  
Folyamatosan világító figyelmeztető lámpa.   Egy vagy több gumiabroncsban alacsonyabb a nyomás az előírtnál.  
 1. Ellenőrizze, hogy valamely gumiabroncs nem lapos-e.
 2. Ha van lapos abroncs, tegye meg a szükséges lépéseket.
 3. Ellenőrizze a gumiabroncs nyomást.
 4. Végezze el a rendszer alaphelyzetbe állítását.
A figyelmeztető lámpa körülbelül egy percig villog, majd folyamatosan világít.   Pótkerék van felszerelve.  
 1. A sérült kereket és gumiabroncsot meg kell javítani és mielőbb vissza kell szerelni a gépkocsira.
 2. Végezze el a rendszer alaphelyzetbe állítását.
A rendszer működési hibája.   Ha a hibás működésre figyelmeztető lámpa folyamatosan világít, de nincs felszerelve pótkerék, és a gumiabroncsok nyomása megfelelő, akkor a rendszer egy szervizt igénylő hibát észlelt.Minél előbb ellenőriztesse a gépkocsit.  

A rendszer működési hibája
A rendszer működési hibára figyelmeztető lámpával rendelkezik, amely jelzi, ha a rendszer nem működik megfelelően. A működési hibára figyelmeztető lámpa és az alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa egymással összefüggésben működik.Ha a rendszer működési hibát észlel, a visszajelző lámpa körülbelül egy percig villog, majd folyamatosan világít.Ez a jelzéssorozat a gyújtás bekapcsolásakor minden alkalommal megismétlődik, amíg a működési hiba fennáll. Minél előbb ellenőriztesse a gépkocsit.
Ha a működési hibára figyelmeztető lámpa világít, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem képes jelezni, ha egy vagy több abroncsban a nyomás értéke az előírtnál alacsonyabb.
Hibás működés léphet fel, ha:
 • Olyan csere gumiabroncsot vagy keréktárcsát szerel fel, amely megakadályozza a rendszer helyes működését.
 • Ideiglenes pótkereket használ.
A jármű egy vagy több gumiabroncsának vagy kerekének cseréje után mindig ellenőrizze, hogy nincs-e a rendszer üzemzavarára utaló jelzés. Ellenőrizze, hogy az új gumiabroncsok vagy kerekek lehetővé teszik-e a rendszer megfelelő működésének folytatását.
A gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer alaphelyzetbe állításának eljárása
A rendszert alaphelyzetbe kell állítania minden egyes kerékcsere után, valamint a gumiabroncsok nyomásának megfelelő beállítását követően.
Az információs kijelző kormánykeréken vagy műszerfalon található vezérlőgombjaival görgessen az alábbi lehetőségekre:

Üzenet   Teendők  
Settings
Nyomja meg az OK gombot vagy a jobbra mutató nyíl gombot.  
Driver assist
Nyomja meg az OK gombot vagy a jobbra mutató nyíl gombot.  
Tyre monitor
Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a rendszer visszaállítását megerősítő üzenet meg nem jelenik.   Másik megoldásként, ha a gépkocsiban megtalálható a gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer alaphelyzetbe állító gombja, tartsa nyomva azt a megerősítő üzenet megjelenéséig.  

A rendszer működése ideiglenes pótkerék használata során
Ha ideiglenes pótkereket használ, akkor a rendszer hibás működésre figyelmeztető lámpája folyamatosan világít. A sérült kereket és gumiabroncsot meg kell javítani és mielőbb vissza kell szerelni a gépkocsira. A rendszer megfelelő működésének helyreállításához vissza kell szerelni a járműre a megjavított kereket és gumiabroncsot.
A gumiabroncs leszerelése
Missing Image
A gépkocsira szerelt mindegyik kereket gumiabroncsnyomás-érzékelővel látták el, amely a gumiabroncs üregében található. A gumiabroncsnyomás-érzékelő a szelepre van felszerelve, azt eltakarja az abroncs, ezért csak annak eltávolítása után látható. Javasoljuk, hogy a gumiabroncsokat mindig hivatalos márkakereskedőnél javíttassa.
Megjegyzés:   A gumiabroncs leszerelése során ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az érzékelőt.
Kerékcsere
Kerékcsere esetén a rendszernek meg kell tanulnia a gumiabroncsnyomás-érzékelő stratégiáját. Végezze el az alábbi műveletet:
 1. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, és fújja fel azokat a megfelelő nyomásra.
 1. A gépkocsit hagyja legalább 20 percig állva.
 1. Végezze el a rendszer alaphelyzetbe állítását.
 1. A rendszer újratanulja a gumiabroncsnyomás-érzékelő stratégiáját, amikor a gépkocsit legközelebb kb. 15 percig legalább 40 km/h sebességgel vezeti.