VIGYÁZAT:  Gépjárművét az elektromágneses előírásoknak való megfelelőség szempontjából, a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően (72/245/EGK, ENSZ EGB 10. rendelet vagy más vontkozó helyi előírások) tesztelték és hitelesítették. Az Ön felelőssége azt biztosítani, hogy bármely készülék, amelyet a gépkocsiba beszerel, megfeleljen a vonatkozó helyi törvényi előírásoknak. Bármilyen készülékről legyen szó, azt hivatalos márkakereskedőnél szereltesse be.
  VIGYÁZAT:  Rádiófrekvenciát (RF) kibocsátó berendezéseket (pl. mobiltelefonok, amatőr rádióadók stb.) csak akkor szerelhet be a gépkocsiba, ha azok megfelelnek az alábbi táblázatban felsorolt paramétereknek. A beszerelésnek vagy használatnak nincsenek speciális előírásai vagy feltételei.
  VIGYÁZAT:  Ne szereljen fel semmilyen adó-vevőt, mikrofont, hangszórót vagy bármely más tárgyat, ami akadályozhatja a légzsák-rendszer kioldási útját.
  VIGYÁZAT:  Ne erősítsen antennakábeleket a gépkocsi eredeti vezetékezésére, az üzemanyag-csövekre és a fékcsövekre.
  VIGYÁZAT:  Az antenna- és tápkábeleket az elektronikus vezérlőegységektől és légzsákoktól legalább 10 centiméterre (4 inch) helyezze el.

Missing Image
MHz frekvenciasáv   Maximális kimeneti teljesítmény wattban (csúcs RMS)   Antenna helyzetek  
1 – 30   50 W   3  
31 – 54   50 W   1. 2  
68 – 87,5   50 W   1. 2  
142 – 176   50 W   1. 2  
380 – 512   50 W   1. 2  
806 – 940   10 W   1. 2  
1200 – 1400   10 W   1. 2  
1710 – 1885   10 W   1. 2  
1885 – 2025   10 W   1. 2  

Megjegyzés:   A rádiófrekvenciás adó-vevők beszerelése után ellenőrizze, hogy nincsenek-e zavarások az adó-vevő és a gépkocsi összes elektromos berendezése között úgy a készenléti mint a jelátviteli üzemmódban.
Ellenőrizze az összes elektromos berendezést:
  • ON helyzetben lévő gyújtásnál
  • járó motornál
  • próbaút közben változó sebességtartományokban.
Ellenőrizze, hogy a beszerelt adóvevő által az utasfülkében generált elektromágneses mező nem haladja-e meg a meghatározott, emberi egészségre még nem káros mértéket.