Missing Image
Elem   Menüelem  
A  
Traffic
B  
Notifications
C  
Calendar
D  
SYNC-Apps
E  
Where Am I?

Missing Image  Ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs szolgáltatással, az Információ gomb megnyomásával érheti el annak funkcióit. Ha a gépkocsi nincs felszerelve navigációs szolgáltatással, nyomja meg az érintőképernyő sarkát ott, ahol a zöld fül található.
Értesítések
Missing Image  Ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs szolgáltatással, az I (Információ) gomb megérintésével érheti el annak funkcióit. Ha a gépkocsi nincs felszerelve navigációs szolgáltatással, érintse meg az érintőképernyő sarkát ott, ahol a zöld fül található.
Nyomja meg a Értesítések elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Menüelem   Művelet és leírás  
View
Teljes üzenet  
Delete
Üzenet  
Delete All
Üzenetek  

Ezen a képernyő jelennek meg a rendszerüzenetek (például az SD-kártya hibája).
Megjegyzés:   A rendszer az információs ikont sárga színűre állításával figyelmezteti az üzenetekre. Az üzenetek elolvasását vagy törlését követően az ikon színe ismét fehérre változik.
Naptár
Missing Image  Ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs szolgáltatással, az I (Információ) gomb megérintésével érheti el annak funkcióit. Ha a gépkocsi nincs felszerelve navigációs szolgáltatással, érintse meg az érintőképernyő sarkát ott, ahol a zöld fül található.
Nyomja meg a Naptár elemet. A naptárat megjelenítheti napi, heti vagy havi nézetben.
Vészhelyzeti asszisztens
  VIGYÁZAT:  A funkció működéséhez mobiltelefonjának Bluetooth-képesnek és a rendszerrel kompatibilisnek kell lennie.
  VIGYÁZAT:  Mobiltelefonját mindig biztonságos helyen tárolja a gépkocsiban. Ennek elmulasztása komoly személyi sérülést okozhat, illetve a mobiltelefon megsérülhet, ami megakadályozhatja, hogy az Emergency Assistance funkció megfelelően működjön.
  VIGYÁZAT:  Ha az Emergency Assistance funkció nincs bekapcsolva az esetleges ütközés előtt, a rendszer nem fogja megkísérelni a segélyhívó szám tárcsázását, ami késleltetheti a válaszidőt, ezzel potenciálisan megnövelve egy súlyos sérülés vagy halál kockázatát. Ne várja, hogy az Emergency Assistance funkció vészhelyzeti segélyhívást kezdeményezzen, ha Ön is képes megtenni. Azonnal hívja a segélyhívó számot, hogy elkerülje a késleltetett válaszidőt. Ha az ütközést követő öt másodpercen belül nem hallja, hogy az Emergency Assistance tárcsázna, a rendszer vagy a mobiltelefon lehet, hogy sérült vagy működésképtelen.

Megjegyzés:   Mielőtt beállítaná ezt a funkciót, olvassa el az Emergency Assistance funkcióval kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint a további fontos információkért olvassa el az Emergency Assistance adatvédelmi nyilatkozatát, amelyet ebben a részben később talál.
Megjegyzés:   Az Emergency Assistance be- vagy kikapcsolásakor a beállítás az összes párosított mobiltelefonon érvénybe lép. Ha kikapcsolja az Emergency Assistance funkciót, és egy korábban párosított telefon csatlakozik a gyújtás bekapcsolásakor, a rendszer megszólaltat egy hangüzenetet vagy üzenetet, illetve ikont jelenít meg, vagy mindkét műveletet végrehajtja.
Megjegyzés:   Minden mobiltelefon különbözőképpen működik. Az Emergency Assistance funkció együttműködik a legtöbb mobiltelefonnal, azonban néhány mobiltelefonon problémák fordulhatnak elő a funkció használata során.
Ha baleset miatt aktiválódik egy légzsák vagy a rendszer leválasztja a tüzelőanyag-szivattyút, előfordulhat, hogy a rendszer párosított vagy csatlakoztatott mobilkészüléken keresztül, a (legtöbb európai országban működő) 112 hívószám tárcsázásával automatikusan kapcsolatba lép a segélyszolgálatokkal. A rendszerrel és az Emergency Assistance funkcióval kapcsolatos további részletekért látogasson el a regionális Ford webhelyre.
Megjegyzés:   Vészhelyzet esetén az Emergency Assistance funkciót kommunikációs eszközként használva kapcsolatba léphet a közbiztonsági szolgálat illetékes mentési egységével. Az Emergency Assistance funkció nem hajt végre mentési műveletet. A mentési műveleteket a közbiztonsági szolgálat helyi egysége hajtja végre az adott helyzetnek megfelelően.
Lásd   Biztonsági visszatartó rendszer.  Fontos információt talál ebben a fejezetben a légzsák-kioldással kapcsolatban.
Lásd   Vészhelyzetek .  Fontos információt talál ebben a fejezetben az üzemanyag-szivattyú lekapcsolással kapcsolatban.
A vészhelyzeti asszisztens bekapcsolása
Ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs szolgáltatással, az I (Információ) gomb megérintésével érheti el annak funkcióit. Ha a gépkocsi nincs felszerelve navigációs szolgáltatással, érintse meg az érintőképernyő sarkát ott, ahol a zöld fül található. Utána válasszon:

Menüelem  
Apps
Emergency Assistance
On

Kijelző opciók
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, megerősítő üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor a mobiltelefon csatlakozik, és a gépkocsi elindul.
Ha kikapcsolja ezt a funkciót, párbeszédpanel jelenik meg, amelyen emlékeztetőt állíthat be.
A kikapcsolt állapot emlékeztetővel azt jelenti, hogy amikor a mobiltelefon csatlakozik és a gépkocsi elindul, a rendszer egy kijelzőn látható és egy hangos emlékeztetőt jelenít meg.
A kikapcsolt állapot emlékeztető nélkül csak a kijelzőn látható emlékeztetőt jelenít meg, amikor a mobiltelefon csatlakozik.
Annak biztosítására, hogy az Emergency Assistance helyesen működjön:
 • A rendszernek megfelelő tápellátással kell rendelkeznie és megfelelően kell működnie az ütközés bekövetkeztekor, illetve a funkció bekapcsolása és használata közben is.
 • A funkciót be kell kapcsolni baleset bekövetkezése előtt.
 • A rendszerhez egy mobiltelefonnak kell csatlakoztatva lennie.
 • Egyes országokban szükség lehet érvényes és regisztrált, pozitív egyenlegű SIM-kártyára vészhelyzeti hívás lebonyolításához.
 • A csatlakoztatott mobiltelefonnak képesnek kell lennie kimenő hívást kezdeményezni és a hívást fenntartani egy baleset esetén.
 • Egy csatlakoztatott mobiltelefonnak megfelelő hálózati lefedettséggel, akkumulátor-töltöttséggel és jelerősséggel kell rendelkeznie.
 • Gépjárművének megfelelő akkumulátor-töltöttséggel kell rendelkeznie.
Megjegyzés:   Ez a funkció kizárólag európai országokban, illetve a SYNC Emergency Assistance által hívható, helyi segélyszolgálatok régiójában működik. További részleteket a Ford regionális weboldalán tudhat meg.
Egy ütközés esetén
Megjegyzés:   Nem minden ütközésnél nyílik ki légzsák, illetve választódik le a tüzelőanyag-szivattyú (ami az Emergency Assistance funkciót aktiválná). Mindazonáltal, ha az Emergency Assistance működésbe lép, a rendszer megpróbál kapcsolatba lépni a vészhelyzeti segélyszolgálattal. Ha egy csatlakoztatott mobiltelefon megsérül vagy megszakad a rendszerrel kiépített kapcsolat, a rendszer megkísérli megkeresni a korábban párosított mobiltelefonok bármelyikét, majd csatlakoztatni azt. A rendszer megkísérli hívni a 112 hívószámot.
A hívás indítása előtt:
 • Ha nem szakítja meg a hívást és a SYNC hívása sikeres, a rendszer bemutatkozó üzenetet játszik le a vészhívás fogadója számára. Ezen üzenet után kihangosítón át folytatható kommunikáció kezdődik a járműben ülők és a hívás fogadója között.
 • A rendszer egy rövid időintervallumot (körülbelül 10 másodpercet) biztosít a hívás megszakítására. Ha nem szakítja meg a hívást, a rendszer megkísérli tárcsázni a 112 hívószámot.
 • A rendszer üzenetben tudatja, ha vészhelyzeti hívás indítását kísérli meg. A hívást a megfelelő gomb kiválasztásával vagy a kormánykeréken található hívásbefejező gomb megnyomásával szakíthatja meg.
Hívás közben:
 • Az Emergency Assistance a gépjármű GPS-ének vagy a mobiltelefon hálózatának adatait használja, ha rendelkezésre állnak, hogy meghatározza a megfelelően használandó nyelvet. Figyelmezteti a telefonkezelőt a balesetre, és bemutatkozó üzenetet játszik le. Ez tartalmazhatja a gépjármű GPS koordinátáit is.
 • A nyelv, melyen a rendszer a jármű utasaival kommunikál, különbözhet attól a nyelvtől, melyet a rendszer a segélyszolgálat munkatársának történő információátadáskor használ.
 • A bemutatkozó üzenet lejátszását követően felszabadul a hangcsatorna, és kihangosítón keresztül lehetővé válik a beszélgetés a vészhelyzeti telefonkezelővel.
 • Mire a kapcsolat létrejön, készüljön fel a neve, telefonszáma és tartózkodási helyének azonnali megadására.
Megjegyzés:   Miközben a rendszer adatokat közöl a vészhelyzeti telefonkezelővel, erről Önt értesíti a fontos információk közléséről tájékoztató üzenet formájában. Ezt követően jelzi, ha a megkezdheti a kihangosítós kommunikációt.
Megjegyzés:   Az Emergency Assistance hívása közben a vészhelyzeti elsőbbségi képernyő jelenik meg, amelyen szerepelnek a jármű helyzetének GPS-koordinátái – ha elérhetőek.
Megjegyzés:   Lehetséges, hogy a GPS helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre a baleset időpontjában; az Emergency Assistance azért ilyenkor is megpróbál egy vészhelyzeti hívást kezdeményezni.
Megjegyzés:   Lehetséges, hogy a segélyszolgálatok nem kapják meg a GPS helymeghatározási adatokat; ilyenkor kihangosított beszélgetésre van lehetőség a vészhívás fogadójával.
Megjegyzés:   A vészhelyzeti segélyszolgálat munkatársa továbbá a SYNC Emergency Assistance-től függetlenül olyan információkat is kaphat a mobiltelefon hálózattól, mint a mobiltelefon száma, helyzete és a mobiltelefon tulajdonosának neve.
Az Emergency Assistance lehet, hogy nem működik, ha:
 • mobilkészüléke vagy az Emergency Assistance hardvere megsérül az ütközésben.
 • a gépjármű akkumulátorának vagy a rendszernek nincs tápellátása;
 • az ütközés miatt kirepül a mobilkészülék a járműből.
 • mobiltelefonja nem rendelkezik érvényes, regisztrált és előfizetéses vagy feltöltött SIM-kártyával;
 • olyan európai országban vagy régióban van éppen, ahol a SYNC Emergency Assistance nem tudja végrehajtani a hívást. További részleteket a Ford regionális weboldalán tudhat meg.
Fontos tudnivalók az Emergency Assistance funkcióról
A vészhelyzeti asszisztens jelenleg nem hívja a vészhelyzeti segélyszolgálatot a következő piacokon: Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia, Hollandia, Ukrajna, Moldávia és Oroszország.
A legfrissebb részleteket a Ford regionális weboldalán tudhatja meg.
Az Emergency Assistance adatvédelmi nyilatkozata
Az Emergency Assistance bekapcsolásakor a rendszer közölheti segítségnyújtó szervezetekkel, hogy a gépkocsi légzsák kinyílásával, illetve tüzelőanyag-szivattyút leválasztásával járó ütközést szenvedett. A funkció képes az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos információkat, vagy a járművel illetve az ütközéssel kapcsolatos egyéb részleteket a kezelő tudomására hozni, hogy a legmegfelelőbb vészhelyzeti segítségnyújtást tegye lehetővé.
Ha nem kívánja tudatni ezt az információt, ne kapcsolja be a funkciót.
Hol vagyok?
A gépkocsi helyének meghatározásához és az ezzel kapcsolatos információ megjelenítéséhez válassza a következőt:

Menüelem   Művelet és leírás  
Information
 
Help
 
Utána válasszon:    
Where Am I?
Megtekintheti a gépkocsi aktuális helyét, ha a gépkocsi fel van szerelve navigációs szolgáltatással. Ha a gépkocsi nincs felszerelve navigációs szolgáltatással, nem látható ez a gomb.