Működési elv
  VIGYÁZAT:  Lejtmenetben a gépkocsi sebessége meghaladhatja a beállított sebességet. A rendszer nem működteti a fékeket, hanem figyelmeztetés jelenik meg. A jelen felhívás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.

A rendszer lehetővé teszi, hogy beállítson egy sebességet, mely sebességre ezután a gépkocsi korlátozva lesz. A beállított sebesség lesz a gépkocsi maximális sebessége, azonban ha szükséges, lehetőség van ezt átmenetileg túllépni.
A rendszer használata
Megjegyzés:   A beállított sebességhatár szükség esetén rövid időre, például egy másik gépkocsi előzésekor, szándékosan túlléphető.
A rendszer működtetése kormánykerékre szerelt állítógombokkal történik.
A rendszer ki- és bekapcsolása
Nyomja meg a LIM gombot a sebességkorlátozó készenléti üzemmódba állításához. Az információs kijelző felkéri Önt, hogy állítson be egy sebességet. Nyomja meg a LIM gombot még egyszer a rendszer kikapcsolásához.
A sebességkorlát beállítása
  • A pillanatnyi gépjármű-sebesség sebességkorlátként történő beállításához nyomja meg a SET+ vagy SET- gombot a sebességkorlátozó készenléti üzemmódjában.
  • Nyomja meg a SET+ vagy a SET- gombot a kívánt sebességkorlát beállításához. A sebesség megjelenik az információs kijelzőn és beállított sebességként tárolódik.
  • Nyomja meg a CAN gombot a sebességkorlátozás megszüntetéséhez és készenléti üzemmódba állításához. Az információs kijelző úgy igazolja vissza a kikapcsolást, hogy a beállított sebességet áthúzva jeleníti meg.
  • A sebességkorlátozó visszaállításához nyomja meg a RES gombot. Az információs kijelző úgy igazolja vissza a bekapcsolást, hogy a beállított sebességet ismét megjeleníti.
A beállított sebességhatár szándékos túllépése
Nyomja le teljesen a gázpedált, hogy átmenetileg kikapcsolja a rendszert. A rendszer ismét bekapcsol, amint a gépkocsi sebessége a beállított sebességhatár alá esik.
Rendszerfigyelmeztetések
Ha véletlenül lépi túl a beállított sebességkorlátot, akkor a beállított sebességértéket mutató kijelző kezd villogni az információs kijelzőn, és egy hang hallható.
Ha a beállított sebességkorlátot szándékosan lépi túl, akkor csak a beállított sebességértéket mutató kijelző kezd villogni az információs kijelzőn.