Missing Image  A vészvillogó kapcsolója a műszerfalon található.
Akkor használja a vészvillogót, ha a gépkocsi biztonsági kockázatot jelent a többi közlekedőre nézve.
A vészvillogó be- vagy kikapcsolása
Missing Image  Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
Nyomja meg újra a gombot a vészvillogó kikapcsolásához.
Megjegyzés:   Az összes irányjelző lámpa villog.
Megjegyzés:   A vészvillogó hosszan tartó használata az akkumulátor lemerülését okozhatja.
Megjegyzés:   Attól függően, hogy a gépkocsit mely piacra gyártották és az ottani közlekedési és jogszabályok mit írnak elő, a vészvillogó hirtelen fékezéskor is bekapcsolhat.
Vészvillogó lámpa jelzője
Missing Image  Villog a vészvillogó bekapcsolásakor.