VIGYÁZAT:  Ne használjon a javasolttól eltérő fékfolyadékot, mert ez csökkenti a fékhatást. Nem megfelelő fékfolyadék használata a gépjármű feletti uralom elvesztését, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Kizárólag légmentesen lezárt tartályban tárolt fékfolyadékot használjon. A piszok, víz, petróleumszármazékok vagy egyéb anyagok általi szennyezés a fékrendszer károsodását vagy meghibásodását eredményezheti. Ezen figyelmeztetés be nem tartása a gépjármű feletti uralom elvesztését, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ne hagyja, hogy a folyadék bőrre vagy szembe jusson. Ha ez megtörténne, azonnal bő vízzel öblítse le az érintett területet, és keressen fel orvost.
  VIGYÁZAT:  A MAX és MIN jelzések közötti folyadékszint a normális üzemi tartománynak felel meg; ebben az esetben nincs szükség utántöltésre. A nem a normális üzemi tartományba eső folyadékszint károsan hathat a rendszer működésére. Azonnal ellenőriztesse a gépkocsit.

Missing Image
A folyadék szennyeződésének elkerülése érdekében a tartály fedelét mindig tartsa teljesen lezárt állapotban, kivéve a folyadék utántöltése esetén.
Csak a Ford előírásainak megfelelő folyadékot használjon.   Lásd   Feltöltési mennyiségek és specifikációk