VIGYÁZAT:  Rendkívül veszélyes a csomagtérben utazni, akár a gépkocsin belül vagy azon kívül. Ütközéskor az ezeken a helyeken utazó emberek nagyobb valószínűséggel szenvednek súlyos sérülést vagy halált. Ne engedje, hogy utasai a gépjármű olyan helyein utazzanak, melyek nem rendelkeznek üléssel és biztonsági övvel. Győződjön meg arról, hogy minden utasa ülésben ül, és helyesen használja a biztonsági övet. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Mindenképpen csukja le és zárja be az ötödik ajtót, hogy megelőzze a kipufogógázok bejutását a járműbe. Ez azt is megelőzi, hogy utasai vagy a poggyász kiessen. Ha muszáj nyitott ötödik ajtóval haladnia, tartsa nyitva a szellőztetőket, illetve az ablakokat is, hogy friss levegő jusson a gépkocsiba. A jelen felhívás figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Megjegyzés:   Legyen óvatos, amikor a csomagtérfedelet garázsban vagy más zárt helyen nyitja fel vagy csukja le, hogy elkerülje a csomagtérajtó sérülését.
Megjegyzés:   Ne akasszon semmit, például kerékpártartót, az üvegre vagy a csomagtérajtóra. Ez károsíthatja a csomagtérfedelet és alkatrészeit.
Megjegyzés:   Ne hagyja a csomagtérfedelet nyitva vezetés közben.Ez károsíthatja a csomagtérfedelet és alkatrészeit.
A csomagtérajtó felnyitása
Kézzel
Missing Image
Nyomja meg a rendszámtábla feletti kioldógombot az ötödik ajtó reteszelésének kioldásához.
Távirányítással
Missing Image  Nyomja meg a gombot három másodpercen belül kétszer.
A csomagtérajtó lecsukása
Missing Image
A lecsukás elősegítésére a csomagtérajtó belső felületén egy fogantyú van kialakítva.