VIGYÁZAT:  A rendszert a vezető segítésére tervezték. Nem helyettesítheti a vezető odafigyelését és ítélőképességét. Továbbra is a vezető felelőssége, hogy óvatosan és figyelmesen vezessen.
  VIGYÁZAT:  A gépkocsi irányításáért, a rendszer működésének ellenőrzéséért és – szükség esetén – a közbeavatkozásért mindig Ön a felelős. A kellő odafigyelés elmulasztása esetén elveszítheti az uralmat a jármű felett, illetve súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.
  VIGYÁZAT:  A rendszer esetleg nem fog működni, ha az érzékelőt blokkolja valami.
  VIGYÁZAT:  Az érzékelő helytelenül útburkolati jelként értelmezhet egyéb szerkezeteket vagy tárgyakat. Ez hibás vagy elmaradt figyelmeztetést eredményezhet.
  VIGYÁZAT:  Hideg és súlyos időjárási körülmények között a rendszer lehet, hogy nem működik. Az eső, hó és szitálás egyaránt ronthatja az érzékelő teljesítményét.
  VIGYÁZAT:  A külső fények okozta éles kontrasztok szintén hátrányosan befolyásolhatják az érzékelő teljesítményét.
  VIGYÁZAT:  A rendszer nem fog működni, ha az érzékelő nem képes a sávjelző vonalakat nyomon követni.
  VIGYÁZAT:  Haladéktalanul vizsgáltassa át a gépkocsit, ha az érzékelő közvetlen környezete megsérül.

Megjegyzés:   A rendszer 65 km/h feletti sebességeknél működik.
Megjegyzés:   A rendszer addig működik, amíg a kamera sávjelző vonalat érzékel.
Megjegyzés:   Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik, ha a kamerát blokkolja valami, vagy a szélvédő sérült.
Megjegyzés:   Ha az Aid mód bekapcsolt állapotában a rendszer egy rövid ideig nem érzékel kormánymozgatást, akkor a rendszer figyelmezteti a vezetőt, hogy tegye a kezét a kormánykerékre. Előfordul, hogy a rendszer a kormánykerék finom fogását vagy érintését úgy érzékeli, mintha elengedett kormánykerékkel vezetne.
A rendszer a kormányrendszeren és a kombinált műszer kijelzőjén keresztül figyelmezteti a vezetőt, hogy maradjon a sávban, amennyiben az első kamera azt érzékeli, hogy a gépkocsi akaratlanul kisodródhat a sávból. A rendszer egy, a belső visszapillantó tükör mögé szerelt kamera segítségével automatikusan észleli és nyomon követi az úton található sávjelző vonalakat.
A rendszer ki- és bekapcsolása
Megjegyzés:   Ha nem érzékel MyKey kulcsot, a rendszer tárolja a saját be-, ill. kikapcsolt állapotát, míg ezt manuálisan nem módosítják. Ha a rendszer MyKey kulcsot érzékel, akkor alapértelmezés szerint bekapcsol, és Alert módba vált.
Megjegyzés:   Ha a rendszer MyKey kulcsot érzékel, a gomb megnyomása nem befolyásolja a rendszer be-, ill. kikapcsolt állapotát.
Missing Image  A rendszer be-, ill. kikapcsolásához nyomja meg a kormánykerék-kapcsolókaron található gombot.
System Settings
A rendszer opcionális beállítási menükkel rendelkezik. A beállítások megtekintéséhez vagy módosításához   Lásd   Általános tudnivalók.  . A rendszer tárolja ezen beállítások utolsó ismert értékét. Nem szükséges a rendszer minden bekapcsolásakor újra megadnia a beállításokat.
Mode: Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a rendszer mely funkcióit engedélyezheti.
Missing Image
Csak Alert – Akaratlan sávelhagyás észlelése esetén a rendszer megrezegteti a kormánykereket.
Missing Image
Csak Aid – Akaratlan sávelhagyás észlelése esetén a rendszer kormányzási nyomatékot alkalmaz, hogy a gépkocsit a sáv közepe felé irányítsa.
Missing Image
Afigyelmeztetés,
BAid
Alert + Aid – A rendszer kormányzási nyomatékot alkalmaz, hogy a gépkocsit a sáv közepe felé irányítsa. Ha a gépkocsi továbbra is sodródik ki a sávból, a rendszer megrezegteti a kormánykereket.
Megjegyzés:   Az alert és aid diagramok általános zónalefedettséget szemléltetnek. Nem pontos zónaparaméterek alapján készültek.
Intensity: Ezzel a beállítással a kormánykerék rezegtetésének az alert és az alert + aid módban alkalmazott intenzitását adhatja meg. Ez a beállítás nem befolyásolja az aid módot.
 • Low
 • Normal
 • High
Rendszer kijelző
Missing Image
Ha bekapcsolja a rendszert, egy gépkocsi felülnézeti képe és sávjelző vonalak jelennek meg az információs kijelzőn. Ha a rendszer bekapcsolásakor kiválasztja az aid módot, egy külön fehér ikon is megjelenik, vagy egyes gépkocsikban nyilak is láthatók a sávjelző vonalak mellett.
Amikor kikapcsolja a rendszert, a sávjelző vonalakat ábrázoló kép eltűnik.
A rendszer bekapcsolt állapotában a sávjelző vonalak színe jelzi a rendszer állapotát.
Szürke: Azt jelzi, hogy a rendszer ideiglenesen nem tud figyelmeztetni vagy beavatkozni a jelzett oldal(ak)on.
Zöld: Azt jelzi, hogy a rendszer elérhető vagy készen áll, hogy figyelmeztessen vagy beavatkozzon a jelzett oldal(ak)on.
Sárga: Azt jelzi, hogy a rendszer éppen sávtartást elősegítő beavatkozást végez vagy végzett.
Piros: Azt jelzi, hogy a rendszer éppen sávtartásra utaló figyelmeztetést küld vagy küldött.
Példák arra az esetre, amikor a sávhatár nem látható:
 • a sávjelző vonalakat lehet, hogy nem észleli a kameraérzékelő.
 • a gépkocsi azon oldalán bekapcsolta az irányjelzőt.
 • ha szándékosan kormányozza a gépkocsit egy irányba, hirtelen gyorsít vagy erősen fékez.
 • a gépkocsi sebessége a rendszer működésének határain kívül esik.
 • ha a blokkolásgátló fékrendszer vagy a menetstabilizáló közbelép.
 • szűk sávszélesség.
ha a sávjelző jelek a kijelzőn pirosra váltanak, vagy ha a kormánykerék vibrálását érzékeli, azonnal és biztonságosan intézkedjen, hogy a gépkocsi visszakerüljön sávjába. Azonnal korrigáljon a sávból való minden akaratlan kisodródást.
Elképzelhető, hogy a rendszer nem korrigálja automatikusan a sávtartást az alábbi esetekben:
 • Erős szélben.
 • Egyenetlen felületű útburkolaton.
 • Erős vagy egyenetlen gépkocsiterhelés esetén.
 • Alacsony gumiabroncsnyomás esetén.