Holttér információs rendszer
  VIGYÁZAT:  Ne használja a holttérfigyelő információs rendszert a belső és külső visszapillantó tükrök helyett, továbbá a rendszer nem menti fel Önt az alól, hogy sávváltás előtt a válla fölött hátrapillantson. A holttérfigyelő információs rendszer nem helyettesíti az óvatos vezetést.

Missing Image
A holttérfigyelő információs rendszer annak ellenőrzésében segíti Önt, hogy a gépkocsi holtterébe (A) került-e egy jármű. Az észlelési terület a gépkocsi mindkét oldalán a külső visszapillantó tükröktől hátrafelé, a hátsó lökhárító mögött körülbelül 4 m távolságig terjed ki. A rendszer figyelmezteti Önt, ha vezetés közben egy másik gépjármű belép gépkocsijának holtterébe.
Megjegyzés:   A holttérfigyelő információs rendszer nem akadályozza meg a más járművekkel vagy tárgyakkal való ütközést, valamint nem képes észlelni a parkoló járműveket, az embereket, az állatokat, illetve a tereptárgyakat (kerítéseket, útkorlátokat, fákat). A rendszert arra tervezték, hogy a holttérben tartózkodó járművekre figyelmeztesse a vezetőt.
Megjegyzés:   A holttéren gyorsan, általában két másodpercnél rövidebb idő alatt áthaladó gépjárművek nem hozzák működésbe a figyelmeztetést.
A Holttérfigyelő információs rendszer (BLIS) bekapcsol a motor beindításakor és ha előrementben a gépkocsi sebessége 8 km/h fölé emelkedik.
Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén a Holttérfigyelő információs rendszer mindaddig bekapcsolt állapotban marad, amíg a sebességváltó előremeneti (D) fokozatban van. Ha a sebességváltót hátrameneti (R) vagy parkolási (P) fokozatba kapcsolja, a Holttérfigyelő információs rendszer kikapcsol. Az előremeneti (D) fokozatba történő visszaváltáskor a holttérfigyelő információs rendszer visszakapcsol, ha a gépkocsi sebessége 8 km/h fölé emelkedik.
Kézi sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén a Holttérfigyelő információs rendszer minden sebességfokozatban aktív marad, kivéve hátrameneti sebességfokozatban (R).
Megjegyzés:   A holttérfigyelő információs rendszer hátrameneti (R) és parkolási (P) fokozatban nem működik.
A rendszer jelzőfényei és üzenetei
Missing Image
Amikor egy jármű megközelíti a gépkocsit, a Holttérfigyelő információs rendszer bekapcsol egy sárga figyelmeztető jelzőfényt a külső tükörben azon az oldalon, amerről a jármű érkezik. Ha a Holttérfigyelő információs rendszer egy közeledő gépkocsira figyelmeztet és a megfelelő oldali irányjelző BE van kapcsolva, akkor a Holttérfigyelő információs rendszer jelzőfénye a fokozott figyelmeztetés jeleként villogni kezd.
Amennyiben a rendszer éjszakai sötétséget észlel, a figyelmeztető jelzőfény elhalványul.
Megjegyzés:   A jelzőfény akkor villog, ha rendszer figyelmeztet, valamint a megfelelő oldali irányjelző egyidejűleg be is van kapcsolva.
A rendszer érzékelőinek blokkolása
  VIGYÁZAT:  Ne használja a holttérfigyelő információs rendszert a belső és külső visszapillantó tükrök helyett, továbbá a rendszer nem menti fel Önt az alól, hogy sávváltás előtt a válla fölött hátrapillantson. A holttérfigyelő információs rendszer nem helyettesíti az óvatos vezetést.

Missing Image
A rendszer radarérzékelőkkel működik, melyeket a gépkocsi mindkét oldalán a lökhárító orr-része mögé szereltek. Az érzékelőkre tapadt por, sár és hó, valamint az erős esőzés a rendszer teljesítményének csökkenését okozhatja. Az érzékelőket akadályozó egyéb tárgyak is a rendszer teljesítményének csökkenését okozhatják. Ezt „blokkolt” állapotnak is nevezzük.
Megjegyzés:   Ügyeljen arra, hogy lökhárító-matrica és/vagy javítási anyagok ne fedjék be ezt a területet, ezek ugyanis csökkentik a rendszer teljesítményét.
Ha a rendszer csökkent teljesítményt észlel, akkor blokkolt érzékelőre vonatkozó üzenet jelenik meg az információs kijelzőn. A BLIS figyelmeztető jelzése bekapcsolt állapotban marad, valamint a BLIS a továbbiakban nem jelenít meg gépkocsira figyelmeztető jelzést. Az információs kijelzőn megjelenő üzenet törölhető, azonban a figyelmeztető jelzőfény továbbra is világít.
A „blokkolt” állapot kétféleképpen szüntethető meg:
  • Miután az érzékelők elől eltávolította az akadályokat, vagy az esőzés/havazás intenzitása csökkent vagy elállt, vezessen pár percet a forgalomban, hogy az érzékelők érzékelhessék az elhaladó gépkocsikat.
  • Kapcsolja KI a gyújtást, majd ismét kapcsolja BE.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsija gyári felszerelésű vonóhoroggal és utánfutó vezérlőegységgel rendelkezik és utánfutót vontat, akkor az érzékelők a Holttérfigyelő információs rendszert automatikusan kikapcsolják. Ha a gépkocsija vonóhoroggal rendelkezik, de nincs gyári felszerelésű utánfutó vezérlőegysége, akkor javasoljuk, hogy a Holttérfigyelő információs rendszert kézzel kapcsolja ki. Ha a Holttérfigyelő információs rendszert utánfutóval együtt használja, az a rendszer teljesítményének jelentős csökkenését eredményezi.
Téves figyelmeztetések
Megjegyzés:   Ha a gépkocsija gyári felszerelésű vonóhoroggal és utánfutó vezérlőegységgel rendelkezik és utánfutót vontat, akkor az érzékelők a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert automatikusan kikapcsolják. Ha a gépkocsija vonóhoroggal rendelkezik, de nincs gyári felszerelésű utánfutó vezérlőegysége, akkor javasoljuk, hogy a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert kézzel kapcsolja ki. Ha a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert utánfutóval együtt használja, az a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer teljesítményének jelentős csökkenését eredményezi.
Bizonyos esetekben a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer tévesen riaszt, és olyankor világít a figyelmeztető jelzőfény, amikor nincs jármű az érzékelési zónán belül. A téves riasztások egy része normális, ezek átmenetiek és maguktól megszűnnek.
A rendszer korlátai
A holttérfigyelő információs rendszernek és a keresztforgalomra figyelmeztető rendszernek is vannak bizonyos korlátai. A gépkocsik észlelését zord időjárási körülmények vagy az érzékelőterületre lerakódott szennyeződés is korlátozhatja.
Az alábbiak olyan további körülmények, amelyek korlátozhatják a holttérfigyelő információs rendszer működését:
  • A holttérbe belépő majd onnan kilépő gépjárművek bizonyos manőverei.
  • A holttéren nagy sebességgel áthaladó gépjármű.
  • Ha a holttéren több gépjármű, konvojban halad át.
Rendszerhibák
Amennyiben a rendszer problémát észlelt a bal vagy jobb oldali érzékelővel, akkor a figyelmeztető jelzőfény világít, és megjelenik egy üzenet az információs kijelzőn.   Lásd   Információ-üzenetek
A rendszer ki- és bekapcsolása
A Holttérfigyelő információs rendszert az információs kijelzőn ideiglenesen kikapcsolhatja.   Lásd   Általános tudnivalók.  Ha kikapcsolja a Holttérfigyelő információs rendszert, nem fog figyelmeztetéseket kapni, és az információs kijelzőn a kikapcsolt rendszert mutató üzenet látható. Ebben az esetben a kijelzőn a figyelmezető jelzőfény is világít. A Holttérfigyelő információs rendszer ki vagy bekapcsolásakor a figyelmeztető fényjelzés kétszer felvillan.
Megjegyzés:   A Holttérfigyelő információs rendszer megjegyzi a legutóbbi, bekapcsolt vagy kikapcsolt beállítást.
Hivatalos márkakereskedőnél tartósan is kikapcsoltathatja a Holttérfigyelő információs rendszert. A tartós kikapcsolást követően csak hivatalos márkakereskedőnél lehet visszakapcsoltatni a rendszert.
Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
  VIGYÁZAT:  Ne használja a keresztforgalomra figyelmeztető rendszert a belső és külső visszapillantó tükrök helyett, továbbá a rendszer nem menti fel Önt az alól, hogy a parkolóhelyről történő kitolatás előtt a válla fölött hátrapillantson. A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer nem helyettesíti az óvatos vezetést.

A keresztforgalomra figyelmeztető rendszert úgy alakították ki, hogy figyelmeztesse Önt, ha oldalról jármű közeledik a gépkocsija felé, miközben a sebességváltó hátrameneti (R) fokozatban van.
A rendszer használata
A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer akkor kapcsol be, amikor Ön beindítja a motort, és hátramenetbe (R) kapcsol. Ha elkapcsol hátramenetből (R), akkor a keresztforgalomra figyelmeztető rendszer akkor kikapcsol.
Megjegyzés:   A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer csak akkor működik, amikor a sebességváltó hátramenetben (R) van.
Ha a gépkocsi hátrafelé gurul és a sebességváltó nem hátrameneti (R) fokozatban van, a keresztforgalomra figyelmeztető rendszer nem működik.
A keresztforgalomra figyelmeztető rendszert arra tervezték, hogy legfeljebb 60 km/h sebességgel közeledő járműveket érzékeljen. A lefedettség csökken, ha az érzékelők részben, jórészt vagy teljesen le vannak árnyékolva. Lassú tolatással növelhető a lefedett terület, valamint az eszköz hatékonysága.
Missing Image
Az első példában a bal oldali érzékelő csak részben leárnyékolt, a jobb oldali lefedettségi zóna ilyenkor közel maximális.
Missing Image
A terület lefedettsége ugyancsak csökken, ha kis szög alatt parkol. Itt a bal oldali érzékelő jórészt leárnyékolt, emiatt ezen az oldalon a lefedettségi zóna erősen korlátozott.
A rendszer fényei, üzenetei és figyelmeztető hangjelzései
Missing Image
Amikor egy jármű megközelíti a gépkocsit, a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer bekapcsol egy sárga figyelmeztető jelzőfényt a külső tükörben azon az oldalon, amerről a jármű érkezik. A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer egy figyelmeztető hangjelzést is ad, valamint a jobbról vagy balról közeledő járműre figyelmeztető üzenetet jelenít meg az információs kijelzőn. A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer a hátrameneti érzékelőrendszerrel dolgozik, amely saját hangjelzéseket bocsát ki.   Lásd   Hátsó parkolássegítő
Missing Image
A rendszer radarérzékelőkkel működik, melyeket a gépkocsi mindkét oldalán a lökhárító orr-része mögé szereltek. Ügyeljen arra, hogy sár, hó vagy lökhárító-matrica ne fedje be ezt a területet, ez ugyanis csökkenti a rendszer teljesítőképességét.   Lásd   Holttérfigyelő információs rendszer.  Ha a holttérfigyelő rendszer és a keresztforgalomra figyelmeztető rendszer érzékelői is akadályozva vannak. Az információs kijelzőn egy hozzá tartozó üzenet jelenik meg, amint a sebességváltót hátramenetbe (R) kapcsolja.
A rendszer korlátai
A keresztforgalomra figyelmeztető rendszernek vannak bizonyos korlátai; a gépkocsik észlelését zord időjárási körülmények vagy az érzékelőterületre lerakódott szennyeződés is korlátozhatja.
Az alábbiak olyan további körülmények, amelyek korlátozhatják a keresztforgalomra figyelmeztető rendszer teljesítményét:
  • A gépkocsi mellett parkoló járművek vagy az érzékelőket leárnyékoló objektumok.
  • 60 km feletti sebességgel közeledő járművek.
  • Tolatás 12 km feletti sebességgel.
  • Ferde parkolóhelyről történő kitolatás.
Téves figyelmeztetések
Megjegyzés:   Ha a gépkocsija gyári felszerelésű vonóhoroggal és utánfutó vezérlőegységgel rendelkezik és utánfutót vontat, akkor az érzékelők a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert automatikusan kikapcsolják. Ha a gépkocsija vonóhoroggal rendelkezik, de nincs gyári felszerelésű utánfutó vezérlőegysége, akkor javasoljuk, hogy a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert kézzel kapcsolja ki. Ha a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert utánfutóval együtt használja, az a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer teljesítményének jelentős csökkenését eredményezi.
Bizonyos esetekben a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer tévesen riaszt, és olyankor világít a figyelmeztető jelzőfény, amikor nincs jármű az érzékelési zónán belül. A téves riasztások egy része normális, ezek átmenetiek és maguktól megszűnnek.
Rendszerhibák
Amennyiben a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszer problémát észlelt a bal vagy jobb oldali érzékelővel, akkor megjelenik egy üzenet az információs kijelzőn.   Lásd   Információ-üzenetek
A rendszer ki- és bekapcsolása
Az információs kijelzőn keresztül ideiglenesen kikapcsolhatja a Keresztforgalomra figyelmeztető rendszert.   Lásd   Általános tudnivalók.  Ha kikapcsolja a keresztforgalomra figyelmeztető rendszert, nem fog figyelmeztetéseket kapni, és az információs kijelzőn a kikapcsolt rendszert mutató üzenet látható.
Megjegyzés:   A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer mindig bekapcsol, ha Ön bekapcsolja a gyújtást és a rendszer felkészült a megfelelő figyelmeztetések kiadására, amikor a sebességváltó hátrameneti (R) fokozatban van. A keresztforgalomra figyelmeztető rendszer nem jegyzi meg a legutóbbi, bekapcsolt vagy kikapcsolt beállítást.
Hivatalos márkakereskedőnél tartósan is kikapcsoltathatja a keresztforgalomra figyelmeztető rendszert. A tartós kikapcsolást követően csak hivatalos márkakereskedőnél lehet visszakapcsoltatni a rendszert.