Megjegyzés:   A szélvédőtörlők bekapcsolása előtt teljesen jégtelenítse a szélvédőt.
Megjegyzés:   Mindenképpen kapcsolja ki a szélvédőtörlőt és a gyújtást, mielőtt gépi autómosóba hajt.
Az automatikus ablaktörlés a belső tükör környékén elhelyezett esőérzékelő jeleit használja. Az esőérzékelő figyeli a szélvédőn található nedvesség mennyiségét, és automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőt. A törlés sebességét az érzékelő által a szélvédőn észlelt vízmennyiség alapján állítja be.
Missing Image
ALegnagyobb érzékenység.
BBekapcsolva.
CLegkisebb érzékenység.
Az automatikus törlés bekapcsolásához az ablaktörlő kapcsolókarját tolja felfelé az első állásba.
Az automatikus törlés kikapcsolásához nyomja lefelé az ablaktörlő kapcsolókarját.
 A forgószabályzóval lehet az automatikus ablaktörlés érzékenységét beállítani. Ha alacsony érzékenységet állít be, az ablaktörlők akkor lépnek működésbe, amikor az érzékelő nagy mennyiségű vizet érzékel a szélvédőn. Ha a nagy érzékenységet választja, az ablaktörlők már akkor működésbe lépnek, amikor az érzékelő kis mennyiségű vizet érzékel a szélvédőn.
Az automatikus törlési funkció akkor van aktív és készenléti állapotban, amikor az ablaktörlő kapcsolókarja az első állásban van, és ki van választva az információs kijelzőn. Az automatikus törlési funkciót az információs kijelzőn kapcsolhatja át szakaszos üzemmódra.   Lásd   Általános tudnivalók
Megjegyzés:   Az információs kijelzőn ellenőrizze az ablaktörlő funkciót.   Lásd   Általános tudnivalók.  Az automatikus törlési funkció csak akkor működik, amikor kiválasztja a megfelelő menüelemet az információs kijelzőn, és az ablaktörlő kapcsolókarját feltolja az első állásba. Az automatikus törlési funkció bekapcsolva marad az információs kijelző menüjében, amíg át nem kapcsolja szakaszos üzemmódra.
Megjegyzés:   Ha az automata lámpákat az automatikus törlési funkcióval együtt kapcsolja be, a tompított fényszórók automatikusan bekapcsolnak, amikor az esőérzékelő működésbe hozza a szélvédőtörlőket a folyamatos törléshez.   Lásd   Általános tudnivalók
 Tartsa a szélvédő külső felületét tisztán. Az esőérzékelő nagyon érzékeny, így a törlőlapátok elindulhatnak akkor is, ha a szélvédőre szennyeződés, pára vagy rovar kerül.
Nedves, illetve téli (jeges, havas vagy sónedves) vezetési körülmények között előfordulhat egyenetlen vagy váratlan törlési művelet, illetve a szennyeződések elkenődése. Ilyen körülmények között a következőket teheti a szélvédő tisztán tartása érdekében:
  • Állítsa alacsonyabbra az automatikus ablaktörlő érzékenységét az elkenődések csökkentése érdekében.
  • Normál vagy gyors törléshez tolja fel az ablaktörlő kapcsolókarját.
  • Az automatikus törlési funkciót az információs kijelzőn kapcsolhatja ki vagy kapcsolhatja át szakaszos üzemmódra.   Lásd   Általános tudnivalók
  • Az automatikus törlés kikapcsolásához nyomja lefelé az ablaktörlő kapcsolókarját.
Megjegyzés:   Tisztítsa meg a szélvédőt és a törlőlapátokat, ha azok elkezdenek csíkokat és elkenődéseket hagyni maguk után. Ha ez nem oldja meg a problémát, szereljen be új törlőlapátokat.   Lásd   Az ablaktörlőlapátok cseréje