VIGYÁZAT:  Az akkumulátorok gyermekek elől elzárva tartandók. Az akkumulátorok kénsavat tartalmaznak. Kerülje a bőrrel, szemmel, vagy a ruházattal történő érintkezést. Amikor az akkumulátor közelében dolgozik, használjon védőszemüveget, amely megóvja a véletlenül kifröccsenő savoldattól. Ha a bőrre vagy a szembe sav került, akkor azonnal minimum 15 percen át vízzel kell öblíteni, és azonnal értesíteni kell az orvost. Amennyiben savat nyel, azonnal orvost kell hívni.
  VIGYÁZAT:  Az akkumulátorok normál üzemelésük során robbanékony gázokat termelnek, amelyek személyi sérülést okozhatnak. Ezért az akkumulátorok közelében nyílt lángot használni vagy dohányozni tilos. Amikor az akkumulátor közelében dolgozik, mindig takarja el az arcát és védje a szemét. Mindig gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
  VIGYÁZAT:  Csak a megjelölt emelési pontokhoz illessze. Más helyeken történő megtámasztás károsodást okozhat a karosszériában, a kormányműben, a felfüggesztésben, a motorban, a fékrendszerben vagy az üzemanyag-vezetékekben.
  VIGYÁZAT:  Csak megfelelő méretű kábelt használjon szigetelt csipeszekkel.

Megjegyzés:   Ne csatolja le a működésképtelen gépkocsi akkumulátorát, mert az a gépkocsi elektromos rendszerének meghibásodásához vezethet.
Az indítókábelek csatlakoztatása
Missing Image
ALemerült akkumulátorú gépkocsi.
BKisegítő akkumulátorú gépkocsi.
CPozitív csatlakozókábel.
DNegatív csatlakozókábel.
  VIGYÁZAT:  Győződjön meg arról, hogy a kábelek semmilyen mozgó alkatrészhez illetve az üzemanyag-szállító rendszer egyetlen alkatrészéhez sem érnek hozzá.

Állítsa a segítő gépkocsit a meghibásodott gépkocsi motorházának közelébe úgy, hogy a két gépkocsi ne érjen egymáshoz.
  1. Állítsa le a motort, és kapcsoljon ki minden elektromos berendezést.
  1. Csatlakoztassa a pozitív (+) áthidaló vezetéket a lemerült akkumulátor pozitív (+) sarujára.
Missing Image
  1. Utolsóként csatlakoztassa a negatív (-) kábelt az elakadt gépkocsi motorjának szabadon lévő fém részéhez, távol az akkumulátortól és a tüzelőanyag-befecskendező rendszertől, vagy csatlakoztassa a negatív kábelt (-) a testelési csatlakozási pontra, ha van ilyen.
  VIGYÁZAT:  Ne csatlakoztassa a második kábel végét a beindítani kívánt akkumulátor negatív (-) sarujához. Egy szikra felrobbanthatja az akkumulátort körülvevő gázokat.
  VIGYÁZAT:  Győződjön meg arról, hogy a kábelek semmilyen mozgó alkatrészhez illetve az üzemanyag-szállító rendszer egyetlen alkatrészéhez sem érnek hozzá.

A motor indítása
  1. Indítsa be a segítő jármű motorját, és járassa a motort mérsékelten magas fordulatszámon vagy nyomja le finoman a gázpedált, hogy a motorfordulatszám 2000 és 3000 ford/perc tartományban legyen a fordulatszámmérőn.
  1. Indítsa be a meghibásodott gépkocsi motorját.
  1. A meghibásodott gépkocsi beindítása után járassa mindkét motort még három percig, mielőtt lecsatlakoztatja az áthidaló vezetéket.
A csatlakoztatás sorrendjével ellentétes sorrendben távolítsa el az áthidaló vezetékeket.
Megjegyzés:   A kábelek lecsatlakoztatásakor ne kapcsolja fel a fényszórókat. A túlfeszültség miatt az izzók kiéghetnek.