VIGYÁZAT:  Sűrű forgalomban, kanyargós úton, vagy csúszós útburkolat esetén ne alkalmazza a sebességszabályozót. Ez a gépjármű feletti uralom elvesztését, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Lejtmenetben a gépkocsi sebessége meghaladhatja a beállított sebességet. A rendszer nem működteti a fékeket.

Lejtőn haladáskor váltson vissza egy sebességfokozatot a beállított sebesség fenntartásának elősegítéséhez.
Megjegyzés:   A rendszer kikapcsol, ha a gépkocsi sebessége több mint 16 km/h-val a beállított sebesség alá csökken emelkedőn felfelé.
A sebességszabályozó vezérlőkapcsolói a kormánykeréken találhatók.
A sebességszabályozó berendezés bekapcsolása
Nyomja meg, majd engedje fel a sebességtartó automatika vezérlőgombját.
Missing Image  A visszajelző lámpa az információs kijelzőn található.
A sebességtartás értékének beállítása
  1. Vezessen a kívánt sebességgel.
  1. Nyomja meg és engedje el a(z) SET+ vagy a(z) SET- kapcsolót.
  1. Vegye le a lábát a gázpedálról.
  1. A visszajelző lámpa színe megváltozik az információs kijelzőn.
A beállított sebesség módosítása
  • Nyomja meg és engedje el a(z) SET+ vagy a(z) SET- kapcsolót. Ha a km/h elemet választja az információs kijelző mértékegységeként, akkor a beállított sebesség körülbelül 1 km/h lépésekben változik. Ha a mph elemet választja az információs kijelző mértékegységeként, akkor a beállított sebesség körülbelül 1 mph lépésekben változik.
  • Nyomja le a gázpedált vagy a fékpedált, amíg el nem éri a kívánt sebességet. Nyomja meg és engedje el a(z) SET+ vagy a(z) SET- kapcsolót.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET+ vagy SET- kapcsolót. Engedje el a vezérlőkapcsolót, amikor eléri a kívánt sebességet.
Megjegyzés:   Ha a gázpedált lenyomja, a beállított sebesség nem fog változni.Amikor felengedi a gázpedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg beállított sebességre.
A beállított sebesség visszavonása
 Nyomja meg, majd engedje fel a CAN gombot, vagy érintse meg a fékpedált. Ezzel nem törli a beállított sebességet.
A beállított sebesség visszaállítása
Nyomja le, majd engedje el a RES gombot.
A sebességszabályozó berendezés kikapcsolása
Nyomja meg, majd engedje el a KI gombot, amikor a rendszer készenléti állapotban van, vagy kapcsolja ki a gyújtást.
Megjegyzés:   Ha kikapcsolja a rendszert, a beállított sebesség törlődik.