A motorháztető felnyitása
  1. Húzza meg a motorháztető-nyitókart.
Missing Image
  1. Kissé emelje meg a motorháztetőt. A motorháztető kinyitásához mozdítsa a reteszt a gépkocsi közepe felé.
Missing Image
  1. Nyissa fel a motorháztetőt és támassza meg a tartóval.
A motorháztető lecsukása
  1. Akassza ki a motorháztető-tartót a rögzítési pontjából, és pattintsa be megfelelően a rögzítőkapocsba.
  1. Hajtsa le a motorháztetőt, és 20–30 cm (8–12") magasról engedje lecsapódni a saját súlyánál fogva.
Megjegyzés:   Győződjön meg arról, hogy a motorháztető megfelelően le van-e csukva.