Megjegyzés:   Ha az akkumulátort lecsatolják, lemerült vagy új akkumulátort szerelnek be, a kombinált műszer fényerejének tompítása automatikusan a maximális fényerőre állítja be a megvilágított részegységeket.
Missing Image
Nyomja meg ismételten vagy nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a kívánt szintet el nem éri.