Gépkocsijában lehet, hogy nincs pótkerék. Ezért egy ideiglenes gumiabroncsjavító készlet áll rendelkezésére, mellyel egy lapos gumiabroncs javítható. A készlet a csomagtérben található.
Általános tájékoztató
  VIGYÁZAT:  A gumiabroncs-sérülés típusától és nagyságától függően néhány gumiabroncsot csak részben vagy egyáltalán nem lehet tömíteni. A gumiabroncsnyomás csökkenése befolyásolhatja a gépkocsi kezelhetőségét, ami a gépkocsi feletti uralom elvesztéséhez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ne használja a készletet olyan gumiabroncson, amely korábban már megsérült, például alacsony nyomású állapotban használták. Ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ne használja a felfújó készletet defekttűrő gumiabroncsoknál. Ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  Ne próbálja megjavítani a gumiabroncs oldalán keletkezett sérüléseket. A gumiabroncs kidurranhat és ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

A készlettel a gumiabroncs legtöbb sérülését ki lehet javítani 6 mm átmérőig. Ezzel ideiglenesen helyreállíthatja a jármű mobilitását.
Vegye figyelembe a következő előírásokat a készlet használatakor:
 • Vezessen elővigyázatosan és kerülje a hirtelen kormányzási manővereket, különösen, ha a gépkocsi erősen terhelt állapotban van vagy utánfutót vontat.
 • A készlet ideiglenes vészhelyzeti javítást nyújt és lehetővé teszi Önnek, hogy folytassa útját a következő gépkocsi- vagy gumiabroncs-kereskedésig, vagy hogy megtegyen egy legfeljebb 200 km-es távolságot.
 • Ne lépje túl a 80 km/h maximális sebességet.
 • A készletet gyermekektől elzárva tartsa.
 • Csak abban az esetben használja a készletet, ha a környezeti hőmérséklet -40–70°C között van.
A készlet használata
  VIGYÁZAT:  A sűrített levegő robbanó- vagy hajtóanyagként viselkedhet, amely súlyos személyi sérülést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Soha ne hagyja őrizetlenül a készletet használat közben. A jelen felhívás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.
  VIGYÁZAT:  Ne működtesse a kompresszort 10 percnél hosszabb ideig. Ez a kompresszor meghibásodását okozhatja, ami súlyos személyi sérüléshez vezethet.

Megjegyzés:   A készletet csak ahhoz a gépkocsihoz használja, amely felszereltségének a része volt.
 • Állítsa le gépkocsiját az út szélén úgy, hogy nem akadályozza a forgalmat és a gumiabroncs-javítókészletet anélkül tudja használni, hogy veszélyben lenne.
 • Húzza be a rögzítőféket, még akkor is, ha sík útfelületen parkol, annak biztosítására, hogy a gépkocsi ne guruljon el.
 • Ne kísérelje meg a gumiabroncsba fúródott idegen tárgyak, mint például szögek vagy csavarok, eltávolítását.
 • A készlet használata esetén hagyja járni a motort, de csak ha a jármű nincs zárt vagy rosszul szellőző helyen (például egy épületben). Ilyen esetekben a kompresszort a motor lekapcsolt állapotában kapcsolja be.
 • Cserélje ki a tömítőanyag-palackot egy újra a lejárati idő (lásd a palack tetején) előtt.
 • A gépkocsit használó többi személyt tájékoztassa arról, hogy a gumiabroncsot a javítókészlettel tömítette. Hívja fel figyelmüket a betartandó speciális vezetési feltételekre.
A gumiabroncs felfújása
  VIGYÁZAT:  A gumiabroncs oldalfalát a felfújás előtt ellenőrizze. Ha repedések, dudorok vagy hasonló sérülések láthatók, ne kísérelje meg a gumiabroncs felfújását. Ez személyi sérülést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ne álljon közvetlenül a gumiabroncs mellé a kompresszor működése közben. Ez, abban az esetben, ha a gumiabroncs kidurran, személyi sérülést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Felfújás közben figyelje a gumiabroncs oldalfalát. Ha repedések, dudorok vagy hasonló sérülések jelennek meg, kapcsolja ki a kompresszort és a nyomáshatároló szeleppel eressze ki a levegőt. Ne vezessen tovább ezzel a gumiabronccsal. Ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  A tömítőanyag természetes gumilatexet tartalmaz. A bőrrel és a ruházattal történő érintkezését el kell kerülni. Ha ez megtörténne, bő vízzel azonnal öblítse le az érintett területet, és keressen fel orvost.
  VIGYÁZAT:  Ha a gumiabroncsnyomás 10 percen belül nem éri el a 1,8 bar nyomást, a gumiabroncs valószínűleg olyan súlyosan károsodott, hogy az ideiglenes javítás lehetetlenné válik. Ez esetben ne folytassa útját ezzel a gumiabronccsal. Ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  A palack palacktartóra történő csavarozása átszúrja a palack tömítését. Ne csavarja le a palackot a tartóról, mivel így a tömítőanyag kifolyik, amely súlyos személyi sérülést okozhat.
  VIGYÁZAT:  Ha vezetés közben erős rázkódást, instabil kormányozhatóságot vagy zajokat tapasztal, fokozatosan csökkentse sebességét és álljon meg a gépkocsival, amint azt biztonságosan megteheti. Ellenőrizze újra a gumiabroncsot és a benne levő nyomást. Ha a gumiabroncsnyomás kevesebb mint 1,3 bar, esetleg repedések, dudorok vagy hasonló sérülések láthatóak, ne folytassa a vezetést ezzel a gumiabronccsal. Ez a gépkocsi feletti uralom elvesztését okozhatja.

Missing Image
ATömítőanyag-palack
BPalacktető
CNarancsszínű kupak
DKompresszor-kapcsoló
EElektromos csatlakozó kábellel
FNyomáshatároló-szelep
GVédőkupak
HTömlő
IPalacktartó
JMatrica
KNyomásmérő műszer
 1. Húzza le a csomagolásról az 80 km/h megengedett legnagyobb sebességet mutató J címkét, és ragassza fel a műszerfalra olyan helyre, hogy a vezető rálásson. Győződjön meg róla, hogy a matrica semmi fontosat nem takar el.
 1. Vegye ki a készletből a H tömlőt és az E elektromos csatlakozót a kábellel.
 1. Csavarja le a narancsszínű C kupakot és az üveg B fedelét.
 1. Csavarja rá teljesen szorosan a tömítőanyag A üvegét az I üvegtartóra.
 1. Távolítsa el a szelepfedelet a sérült gumiabroncsról.
 1. Vegye le a G védőfedelet a H tömlőről, és csavarja rá erősen a H tömlőt a sérült gumiabroncs szelepére.
 1. Ellenőrizze, hogy a kompresszor D kapcsolója 0 helyzetben van-e, és zárva van-e az F nyomásleengedő szelep.
 1. Helyezze az elektromos csatlakozót (E) a szivargyújtó csatlakozóaljzatba vagy a kiegészítő elektromos csatlakozóaljzatba.   Lásd   Szivargyújtó
    Lásd   Kiegészítő elektromos csatlakozóaljzatok
 1. Indítsa be a motort.
 1. Kapcsolja a kompresszor D kapcsolóját az 1 helyzetbe.
 1. Legfeljebb 10 percig fújja fel a gumiabroncsot minimum 1,8 bar és maximum 3,5 bar közötti gumiabroncsnyomásra. Kapcsolja a kompresszor D kapcsolóját 0 helyzetbe, majd ellenőrizze a gumiabroncs nyomását a K nyomásmérővel.
Megjegyzés:   Amikor a gumiabroncsszelepen keresztül nyomja be a tömítőanyagot, a nyomás felszökhet egészen 6 bar értékig, de 30 másodpercen belül vissza fog esni.
Megjegyzés:   Miután lekapcsolta a kompresszort, kiszökő levegőt hallhat a sérült gumiabroncsból. Ez normális jelenség és figyelmen kívül hagyható feltéve, ha a gumiabroncsnyomás eléri az előírt legalacsonyabb értéket.
 1. Vegye ki a tápfeszültség-csatlakozót (E) a szivargyújtó csatlakozóaljzatból vagy a kiegészítő elektromos csatlakozóaljzatból.
 1. Gyorsan csavarja le a H tömlőt a gumiabroncs szelepéről, és helyezze vissza a G védőfedelet. Rögzítse ismét a szelepfedelet.
Megjegyzés:   A lecsatlakoztatás folyamán valamennyi tömítőfolyadék kicsöppenhet vagy kiszóródhat a H tömlőből. Ez természetes jelenség.
 1. Hagyja a tömítőanyag A üvegét az I üvegtartóban.
 1. Győződjön meg róla, hogy a készlet, a palacktető és a narancssárga kupak biztos, de mégis könnyen hozzáférhető, helyen vannak tárolva a gépkocsiban. A készletre ismét szüksége lesz, amikor ellenőrzi a gumiabroncsnyomást.
 1. Mihamarabb induljon el és vezessen körülbelül 3 km távolságot, hogy a tömítőanyag tömíteni tudja a sérült területet.
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
  VIGYÁZAT:  Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy a gumiabroncsnyomás megfelel-e a javasolt nyomásértéknek. Figyelje a gumiabroncsnyomást, amíg a tömített gumiabroncsot ki nem cseréli.

 1. Állítsa le a gépkocsit körülbelül 3 km megtétele után. Ellenőrizze, és szükség esetén, állítsa be a sérült gumiabroncs nyomását.
 1. Csatlakoztassa a készletet, és olvassa le a gumiabroncs nyomását a K nyomásmérőről.
 1. Ha a tömítőanyaggal telített gumiabroncs nyomása 1,3 bar vagy több, fújja fel a megadott nyomásra.   Lásd   Gumiabroncsok nyomása
 1. Kövesse a felfújási folyamat lépéseit még egyszer, hogy megfelelő értékre felfújja a gumiabroncsot.
 1. Ellenőrizze újra a gumiabroncs nyomását a K nyomásmérővel. Ha a gumiabroncs nyomása túl nagy, akkor az F nyomásleengedő szeleppel eressze le a nyomást a megadott értékre.
 1. Ha felfújja a gumiabroncsot a megfelelő nyomásra, kapcsolja a kompresszor D kapcsolóját 0 állásba, húzza ki az E elektromos csatlakozóját az aljzatból, csavarja le a H tömlőt és rögzítse a szelepfedelet és a G védősapkát.
 1. Hagyja a tömítőanyag A üvegét az I üvegtartóban, és rakja el a készletet egy biztonságos helyre.
 1. Vezessen a legközelebbi gumiabroncs-specialistához, hogy kicseréltethesse a sérült gumiabroncsot. Mielőtt a gumiabroncsot eltávolítanák a keréktárcsa peremről, tájékoztassa gumiabroncs-kereskedőjét, hogy a gumiabroncs tömítőanyagot tartalmaz. Használat után minél előbb fel kell újítania a tömítőanyag A üvegét és a H tömlőt.
Megjegyzés:   Ne feledkezzen el arról, hogy ez a készlet csak ideiglenes mobilitást tesz lehetővé. A készlet használata utáni gumiabroncs-javításra vonatkozó szabályok országról országra változóak lehetnek. Kérje ki gumiabroncs-szakértője tanácsát.
Az üres tömítőanyag-palackokat kidobhatja a normális háztartási hulladékkal együtt. A tömítőanyag maradékát juttassa el hivatalos márkakereskedőjéhez vagy a helyi hulladékelhelyezési szabályoknak megfelelően gondoskodjon elhelyezéséről.