Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha a vonóhorogkar nem valamelyik rögzítési helyzetben található. A figyelmeztető hangjelzés 30 másodperc után kikapcsol. Ha nem hallja a hangot a vonóhorogkar mozgatása vagy a rendszer aktiválása közben, ne használja a vonóhorgot és ellenőriztesse egy szakképzett szerelővel.
Csak kézzel mozgassa a vonóhorogkart. Soha ne használja a lábát vagy egyéb eszközt, mert kárt tehet a mechanizmusban.
Megjegyzés:   Távolítson el minden adaptert a vonóhorog csatlakozójáról. Ennek elmulasztása a csatlakozó korrózióját okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg a vonóhorog csatlakozóját és ellenőrizze, hogy a csatlakozó fedelének megfelelő zárását ne akadályozza szennyeződés.
Missing Image
A hátsó lökhárító alatt, a vonóhorogkar B mellett található egy 13 érintkezős utánfutó-csatlakozóaljzat A.
A vonóhorogkar reteszelésének oldása
A reteszelés oldása közben ne érintse meg a vonóhorogkart.
Megjegyzés:   Ha a kioldási művelet megszakad, például akadály található a kar útjában vagy megszűnik a tápellátás, a rendszert vissza kell állítani alaphelyzetbe. A rendszer visszaállításához ismételje meg a kioldási műveletet.
Megjegyzés:   A kapcsolóban levő lámpa világítani kezd, ha a rendszer aktív.
A következő feltételeknek kell teljesülniük a vonóhorogkar reteszelésének oldása előtt:
 • A csomagtérfedélnek nyitva kell lennie.
 • A gyújtásnak kikapcsolva kell lennie.
 • Nem lehet csatlakozódugó csatlakoztatva a 13 érintkezős utánfutó-csatlakozóaljzathoz.
 • Az akkumulátor-feszültségnek 11 voltnál nagyobbnak kell lennie.
Missing Image
 1. A rendszer aktiválásához nyomja meg a gombot, amíg világítani nem kezd.
 1. A vonóhorogkar kioldásához négy másodpercen belül ismét nyomja meg a gombot.
Missing Image
A vonóhorogkar automatikusan a leengedett helyzetbe fordul.
Ha a vonóhorogkar reteszelését nem sikerül oldani, 15 másodpercig nyomja le ismét a gombot.
  VIGYÁZAT:  Ha továbbra sem sikerül a kioldás, ne használja a vonóhorgot, és ellenőriztesse egy megfelelően képzett szerelővel.

A vonóhorogkar kihajtása
Missing Image
Mozdítsa a vonóhorogkart üzemi helyzetbe. A vonóhorogkar automatikusan reteszelődik az üzemi helyzetben. A reteszelődés tisztán hallható, és a figyelmeztető hangjelzés megszűnik.
A vonóhorog behajtása
  VIGYÁZAT:  Mielőtt a vonóhorogkart behajtaná, mindig csatolja le róla az utánfutót vagy szerelje le a csomagtartókat és tartozékaikat. A gépkocsi stabilizációjának érdekében szerelje le a kiegészítőket. Válassza le az utánfutó tápcsatlakozóját, és húzza ki az adaptert a csatlakozóaljzatból. Ennek elmulasztása esetén kárt tehet a lökhárítóban.

 1. Oldja a vonóhorogkar reteszelését. Lásd: a vonóhorogkar reteszelésének oldása című részt.
Missing Image
 1. A vonóhorogkar automatikusan a leengedett helyzetbe fordul.
Missing Image
 1. Mozdítsa a vonóhorogkart ütközésig a tárolóhelyzetbe. A vonóhorogkar automatikusan reteszelődik a tárolóhelyzetben. A reteszelődés tisztán hallható, és a figyelmeztető hangjelzés megszűnik.
Meghibásodások
Ha a vonóhorogkar kioldógomb világít vagy egy figyelmeztető hangot hall, amikor a gyújtáskapcsoló II állásban van, ismételje meg a reteszelésoldási folyamatot.
Ha a reteszelés oldása közben meghúzza a vonóhorogkart, a rendszer megáll, hogy megelőzze a túlterhelést. A rendszer alaphelyzetbe állításához 15 másodpercig nyomja le a kioldógombot.
Vezetés utánfutóval
  VIGYÁZAT:  Egy gépkocsi-meghibásodás esetén csatolja le az utánfutót, mielőtt a gépkocsit vontatná.
  VIGYÁZAT:  Ha az alábbi körülmények közül bármelyik nem teljesül, ne használja a vonószerkezetet, és ellenőriztesse megfelelő szaktudással rendelkező szerelővel.

Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a vonóhorogkar megfelelően reteszelődött. Ellenőrizze, hogy:
 • a reteszelődési folyamat végén nem hallható figyelmeztető hangjelzés,
 • a vonóhorogkar reteszelve van. Rángatáskor nem szabad mozognia.
Karbantartás
Megjegyzés:   A vonóhorog és a vezérlőegység nem igényel karbantartást. Ne kenje meg zsírral vagy olajjal őket.
Megjegyzés:   A vonóhorog javítását vagy leszerelését kizárólag a gyártó végezheti.
Megjegyzés:   Ha nagynyomású vízsugárral mossa a gépkocsit, ne irányítsa a sugarat közvetlenül a vonóhorogkar forgócsuklójára.