Ügyeljen rá, hogy ne fogyjon ki a tüzelőanyag, mert ez olyan károsodást okozhat, amelyre nem vonatkozik a jármű garanciája.
Ha mégis kifogyott a tüzelőanyag a gépkocsiból:
 • Töltsön be legalább 5 L tüzelőanyagot a motor újraindításához.
 • Előfordulhat, hogy a gyújtást többször is ki, majd be kell kapcsolni a tüzelőanyag újratöltését követően, ami után a tüzelőanyag-rendszer tüzelőanyagot pumpál a tartályból a motorhoz.Az újraindításkor az indítózási idő a megszokottnál néhány másodperccel hosszabb lehet.
Megjegyzés:   Ha a gépkocsi meredek lejtőn áll, akkor több üzemanyagra lehet szükség.
Üzemanyagkanna feltöltése
  VIGYÁZAT:  A tüzelőanyag-töltőpisztolyon átáramló tüzelőanyag statikus elektromosságot hozhat létre. Ez tüzet okozhat, ha nem földelt tüzelőanyag tartályba tankol.

A következők betartásával akadályozza meg, hogy elektrosztatikus töltésfelhalmozódás (ami szikrát okozhat) alakuljon ki földeletlen tüzelőanyag-kanna töltésekor.
 • Mindenképpen jóváhagyott üzemanyag-kannában hozzon üzemanyagot a gépkocsihoz.Feltöltéskor helyezze a kannát a földre.
 • Ne töltse a tüzelőanyag-kannát mindaddig, amíg az a gépkocsiban található (beleértve a csomagteret is).
 • Töltés közben érintkezzen a tüzelőanyag-töltőpisztoly és a tüzelőanyag-kanna.
 • Ne használjon olyan eszközt, amely az üzemanyag-töltőpisztoly karját töltési állásban tartja.
Üzemanyag betöltése üzemanyag-kannából
  VIGYÁZAT:  Ne helyezze az üzemanyagkanna kiöntőcsövét vagy egy utángyártott tölcsért az üzemanyagrendszer betöltőnyílásába. Ez kárt tehet az üzemanyag-rendszer betöltőnyílásában vagy annak tömítésében, és az üzemanyag a földre folyhat.
  VIGYÁZAT:  Ne kísérelje meg a sapka nélküli üzemanyag-rendszert idegen tárgyakkal szétfeszíteni vagy kinyitni. Ez az üzemanyag-rendszer és a tömítés károsodását, és az Ön vagy mások sérülését okozhatja.
  VIGYÁZAT:  Ne dobja ki az üzemanyagot a háztartási hulladékkal és ne öntse ki a közüzemi csatornarendszerbe. Adja le hivatalos hulladéklerakó helyen.

A gépkocsi üzemanyagtartályának üzemanyagkannából történő feltöltésekor használja a gépkocsihoz kapott tüzelőanyag-betöltő tölcsért. Lásd  Fuel Filler Funnel Location . 
Megjegyzés:   Ne használjon utángyártott tölcsért, ugyanis az nem biztos, hogy használható a zárósapka nélküli tüzelőanyag-rendszerekhez, és károsíthatja azokat.
A gépkocsi tüzelőanyag-tartályának kannából történő feltöltésekor a következőképpen járjon el:
 1. Nyissa ki teljesen a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
 1. Ütközésig helyezze be a betöltőtölcsért a tüzelőanyag-betöltő nyílásba.
Missing Image
 1. Töltsön üzemanyagot az üzemanyagkannából a gépkocsiba.
 1. Vegye ki a tüzelőanyag-betöltő tölcsért.
 1. Teljesen csukja be a tüzelőanyag-betöltő nyílás fedelét.
 1. Tisztítsa le a tüzelőanyag-betöltő tölcsért, és tegye vissza a gépkocsiba, vagy az előírásoknak megfelelően dobja ki.
Megjegyzés:   Ha úgy dönt, hogy a tölcsért hulladékba helyezi, hivatalos márkakereskedőjétől beszerezhet egy újat.