Missing Image
AInformációs kijelző
BSebességmérő
CHűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
DÜzemanyagszint-mérő
EFordulatszámmérő
Információs kijelző
Kilométer-számláló
Feljegyzi a teljes távolságot, amelyet a gépkocsival eddig összesen megtett.
Külsőlevegő-hőmérséklet
A külső levegő-hőmérsékletet mutatja.
Fedélzeti számítógép
Gépkocsi-beállítások és testreszabás
Motorhűtőfolyadék-hőmérséklet mérőműszer
  VIGYÁZAT:  Soha ne távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály sapkáját, amíg a motor jár vagy forró.

Normál üzemi hőmérsékleten a mutató a középső tartományban marad.
Megjegyzés:   Ne indítsa újra a motort, amíg a túlmelegedés okát meg nem állapították és el nem hárították.
Ha a mutató a piros mezőbe ér, a motor túlmelegedett. Állítsa le a motort, kapcsolja le a gyújtást és amint a motor lehűlt határolja be a melegedés okát.   Lásd   Motor-hűtőfolyadék ellenőrzés
Üzemanyagszint-kijelző
Kapcsolja be a gyújtást. Az üzemanyagszint-kijelző jelzi, hogy körülbelül mennyi üzemanyag maradt az üzemanyag-tartályban. Az üzemanyagkút-szimbólum mellett lévő nyíl mutatja, hogy az üzemanyag-betöltőnyílás sapka a jármű melyik oldalán található.
A műszerfal műszerei
Missing Image
AOlajhőmérséklet-mérő.
BTurbófeltöltő töltőnyomásmérője.
COlajnyomásmérő.
Olajhőmérséklet-mérő
Mutatja a motorolaj hőmérsékletét.
Ha a mutató a piros mezőbe ér, a motor túlmelegedett. Csökkentse a gépkocsi sebességét, amint biztonságosan lehetséges, hogy hűljön a motor. Ha tovább működteti a motort magas motorfordulatszámon, amikor a mutató a piros részben van, akkor a motorfordulatszámot automatikusan csökkenti a rendszer, hogy megakadályozza a motor meghibásodását.
Turbófeltöltő töltőnyomásmérője
A turbófeltöltő által biztosított hozzáadott szívónyomást mutatja.
Olajnyomásmérő
Mutatja a motorolaj nyomását.
Az olajnyomás a motorfordulatszámmal együtt változik. A nyomás a motorfordulatszám növekedésével nő, és a motorfordulatszám esésével csökken.
Ha a mutató a piros mezőbe ér, az olajnyomásra figyelmeztető lámpa világít a kombinált műszeren. Álljon meg a gépkocsival, amint ezt biztonságosan megteheti, azonnal állítsa le a motort. Ellenőrizze az olajszintet, és szükség szerint töltsön utána olajat.