Automata sebességváltó
Akkor hallható, amikor kinyitja a vezetőajtót, és nem kapcsolja a sebességváltó-előválasztókart P állásba.
Kulcs a gépkocsin kívül
Kulcsnélküli zárrendszerrel felszerelt gépkocsik
Akkor hallható, amikor becsukja az ajtót, a motor jár, és a rendszer nem észlel érvényes passzív kulcsot a gépkocsin belül.
A fényszórók világítanak
Akkor hallható, amikor kiveszi a kulcsot a gyújtásból, kinyitja a vezetőajtót és bekapcsolva hagyja a fényszórókat vagy a parkolófényt.
Üzemanyagszint-kijelző
Kapcsolja be a gyújtást.Az üzemanyagszint-kijelző jelzi, hogy körülbelül mennyi üzemanyag maradt az üzemanyag-tartályban.Az üzemanyagszint-kijelző által jelzett mennyiség kissé változhat, ha a jármű mozog vagy emelkedőn áll. Az üzemanyagkút-szimbólum mellett lévő nyíl mutatja, hogy az üzemanyag-betöltőnyílás sapka a jármű melyik oldalán található.
Figyelmeztetés a kevés tüzelőanyagra
Fedélzeti számítógéppel felszerelt gépkocsik
Az alacsony tüzelőanyagszintre figyelmeztető felirat jelenik meg és hangjelzés is hallható, ha a még megtehető távolság 120 km lesz a MyKey, valamint 80 km az összes többi kulcs használata esetén.
Megjegyzés:   Az alacsony tüzelőanyagszintre történő figyelmeztetés a tüzelőanyag-felhasználás gazdaságosságától függően különböző tüzelőanyagszint-kijelző állásokban jelenhet meg. Ezek az eltérések normál működést mutatnak.
Fedélzeti számítógép nélküli gépkocsik
Az alacsony tüzelőanyagszintre figyelmeztető felirat jelenik meg és hangjelzés is hallható, ha a tüzelőanyagszint-kijelző MyKey használata esetén 1/8-ad állásban van, illetve a többi kulcs használata esetén, ha 1/16-od állásban van.
Biztonsági öv figyelmeztető
  VIGYÁZAT:  Ne üljön rá a becsatolt biztonsági övre azért, hogy a biztonságiöv-figyelmeztetés bekapcsolását elkerülje. Az utasvédelmi rendszer csak akkor nyújt optimális védelmet, ha a biztonsági övet megfelelően használja.

 Akkor hallható, amikor a gépjármű sebessége meghaladja az előre meghatározott határt, és az első biztonsági övek nincsenek becsatolva.A hangjelzés egy idő után elhallgat.