VIGYÁZAT:  Működtesse a rögzítőféket és kapcsoljon parkolás (P) helyzetbe, mielőtt elhagyná a gépkocsit.
  VIGYÁZAT:  Ne nyomja le egyszerre a fék- és a gázpedált. Ha néhány másodpercnél tovább nyomja egyszerre a két pedált, az a motor teljesítményének korlátozását okozhatja, ami megnehezíti a sebesség tartását a forgalomban, és súlyos sérüléshez vezethet.

A PowerShift sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén a sebességváltó működése közben jellemző hangokat és sebességváltási jellemzőket tapasztalhat.Ez nem rendellenes működés, és nem befolyásolja a sebességváltó tartósságát.
 • Bár a sebességváltás automatikusan megy végbe, a PowerShift sebességváltó által elvégzett sebességváltás hangja és érzete megegyezik a kézi sebességváltó működése közben tapasztalható jellemzőkkel. Ez normális jelenség.
 • A PowerShift sebességváltó a sebességváltás minőségének javítása érdekében folyamatosan elektronikus beállításokat végez. A kezdeti bejáratási időszakban alacsony sebességről történő kigyorsítás esetén apró vibrációt érezhet.
Megjegyzés:   Ne használja a gázpedált a gépkocsi álló helyzetben tartására, miközben emelkedőn várakozik.
Előválasztó kar pozíciók
Missing Image
PParkolás
RHátramenet.
NSemleges
DElőremenet
SSportos üzemmód.
Az egyes helyzetekbe való kapcsoláshoz nyomja meg a gombot a sebességváltó kar elején.
A sebességváltó kar helyzete megjelenik a kombinált műszer kijelzőjén.
Parkolás (P)
  VIGYÁZAT:  A sebességváltó választókarját csak akkor kapcsolja parkolás (P) helyzetbe, amikor a gépjármű álló helyzetben van.

Ebben a helyzetben nincs erőátvitel a hajtott kerekekre és a sebességváltó rögzítve van.
Megjegyzés:   Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg, ha kinyitja a vezetőajtót, és nem kapcsolta a sebességváltó kart parkolás (P) helyzetbe.
Hátramenet (R)
  VIGYÁZAT:  Csak akkor kapcsolja a sebességváltó választókarját hátrameneti (R) sebességfokozatba, ha a gépkocsi álló helyzetben van és a motor alapjáraton jár.

Kapcsolja a sebességváltó-előválasztókart hátrameneti fokozatba, hogy a gépkocsi hátrafelé mozoghasson.
Üres (N)
  VIGYÁZAT:  Ha a gépkocsi üres sebességfokozatban (N) van, akkor el tud gurulni. Amikor elhagyja a gépkocsit, mindig győződjön meg róla, hogy behúzta a rögzítőféket.

Ebben a helyzetben nincs erőátvitel a hajtott kerekekre, de a sebességváltó nincs rögzítve.
Előremenet (D)
Az előremeneti (D) fokozat a normál vezetési helyzet, mely a legjobb tüzelőanyag-fogyasztást és egyenletes haladást biztosít.
A sebességváltó a környezeti hőmérsékletet, az út meredekségét, a gépkocsi terhelését és a vezető beavatkozásait véve alapul kapcsol a megfelelő sebességfokozatba az optimális teljesítmény érdekében.
Sportos üzemmód (S)
A sportos üzemmódot úgy kapcsolhatja be, ha a sebességváltó kart a sport (S) helyzetbe állítja. Sportos üzemmódban a sebességváltó a legjobb teljesítményhez optimális fokozatot fogja választani. Ez a fokozatválasztás általában alacsonyabb az előremenetben (D) lévőnél, és a váltások gyorsabbak.
SelectShift™ Automatic sebességváltó
Ezzel a funkcióval szükség szerint felfelé vagy lefelé kapcsolhatja a fokozatokat.
Mindaddig, amíg a motorfordulatszám nem éri el a maximális megengedett értéket, lehetőség van alacsonyabb sebességfokozatba visszakapcsolni. A SelectShift sebességváltó alacsony motorfordulatszám esetén automatikusan visszakapcsol, hogy megelőzze a motor lefulladását.
Megjegyzés:   A motor károsodását okozhatja, ha a motor hosszabb ideig túl nagy fordulatszámon működik váltás nélkül.
Figyelje a sebességváltásra figyelmeztető lámpát, mely jelzi, hogy mikor kell sebességet váltani a legnagyobb hatékonyság és a legjobb tüzelőanyag-felhasználás érdekében.
A SelectShift bekapcsolásához nyomja meg a sebességváltó kar oldalán lévő + kapcsolót (amennyiben a sebességváltó karon van ilyen).
 • A felkapcsoláshoz nyomja meg a (+) gombot.
 • A visszakapcsoláshoz nyomja meg a (-) gombot.
Missing Image
A SelectShift aktiválásához nyomja meg a kormánykeréken található + kapcsolót (amennyiben a kormánykeréken van ilyen).
 • Húzza meg a jobb oldali kapcsolót (+) a felkapcsoláshoz.
 • Húzza meg a bal oldali kapcsolót (–) a visszakapcsoláshoz.
Missing ImageSelectShift előremenetben (D):
 • Ideiglenesen lehetővé teszi a sebességfokozat kézi kiválasztását a fokozott odafigyelést igénylő manőverek végrehajtásához (például vontatásnál vagy előzésnél). Ez az üzemmód megtartja a kiválasztott fokozatot egy ideiglenes időtartamra a vezetői beavatkozástól (például a kormány vagy a gázpedál használatától) függően.
SelectShift Sportosan (S):
 • Időkorlátozás nélkül lehetővé teszi a sebességfokozat kézi kiválasztását.
Kilépés a SelectShift üzemmódból:
 • Előremenetben (D) mozgassa a sebességváltó kart sport (S) állásba, majd vissza előremenet (D) állásba.
 • Sport (S) állásban mozgassa a sebességváltó kart előremenet (D) állásba, majd vissza sport (S) állásba.VAGY
 • Csak dízelüzemű gépkocsik esetén: Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a + kapcsolót (ha van) vagy a kormánykeréken található + kapcsolót (ha van).
A kombinált műszeren megjelenik az aktuálisan kiválasztott sebességfokozat. Ha egy adott sebességfokozatba szeretne kapcsolni, de az a gépkocsi jellemzői miatt nem lehetséges (túl alacsony vagy túl magas fordulatszám), akkor az aktuális sebességfokozat háromszor villog.
Megjegyzés:   Teljesen lenyomott gázpedálnál a sebességváltó esetleg automatikusan visszakapcsol a maximális teljesítmény biztosításához.
Megjegyzés:   Gyenge tapadás esetén egyes sebességváltók lehetővé teszik, hogy a SelectShift használatával második fokozatban induljon el. Ehhez válassza ki az előremenet (D) vagy a sportos (S) üzemmódot, majd nyomja meg a + kapcsolót (ha van) vagy húzza meg a + fület (ha van), míg a kijelzőn meg nem jelenik a 2. A gépjármű most készen áll a 2. fokozatban való elindulásra.
Vészhelyzeti parkolóállás-kikapcsoló kar
  VIGYÁZAT:  Ne vezessen addig, amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy a féklámpák működnek.
  VIGYÁZAT:  Az eljárás végrehajtása során ki kell vennie a sebességváltó kart a parkolás (P) helyzetből, emiatt a gépkocsi elgurulhat. A gépkocsi nem kívánt elmozdulásának megakadályozására az eljárás megkezdése előtt mindig húzza be teljesen a rögzítőféket. Ha szükséges, használjon kerékékeket.
  VIGYÁZAT:  Ha a rögzítőfék teljesen ki van oldva, de a fék figyelmeztető lámpája továbbra is világít, lehet, hogy a fékek nem működnek megfelelően. Ellenőrizze a gépkocsit, amint megteheti.

Megjegyzés:   Néhány országban nem érhető el ez a funkció.
A gépkocsi fel van szerelve egy fék-kapcsolászár funkcióval, amely megakadályozza a sebességváltó kar elmozdítását parkolási (P) helyzetből, amikor a gyújtás be van kapcsolva és a fékpedál nincs lenyomva.
Ha a sebességváltó kart nem tudja elmozdítani a parkolási (P) helyzetből, amikor a gyújtás be van kapcsolva és a fékpedál le van nyomva, valószínűleg meghibásodást történt. Lehetséges, hogy kiolvadt egy biztosíték, vagy nem működnek megfelelően a gépkocsi féklámpái.   Lásd   Biztosítékok áramerősség-értékei
Ha a biztosíték nincs kiégve, és a féklámpák megfelelően működnek, a következő művelettel mozdíthatja el a sebességváltó kart a parkolási (P) helyzetből:
Missing Image
 1. Szerelje le a sebességváltó kar burkolatát és a szoknyát.
Missing Image
 1. Egy megfelelő szerszámmal nyomja előre a kart, miközben a sebességváltó kart kihúzza a parkolás (P) helyzetből és üres helyzetbe (N) kapcsolja.
 1. Távolítsa el a szerszámot, majd szerelje vissza a sebességváltó kar burkolatát és a szoknyát.
 1. Indítsa be a gépkocsit, és oldja ki a rögzítőféket.
Automata sebességváltó alkalmazkodó tanulási folyamata
Ez a funkció növelni tudja a tartósságot, és egyforma váltási érzetet biztosít a gépkocsi élettartama alatt. Az új gépkocsik vagy sebességváltók esetében a váltás lehet kemény, puha vagy mindkettő. Ez nem rendellenes működés, és nem befolyásolja a sebességváltó funkcióját vagy tartósságát. Az idő haladtával az adaptív tanulási folyamat beállítja a sebességváltó működését.
Ha a gépkocsi beragad a sárba vagy hóba
Megjegyzés:   Ne hintáztassa a gépkocsit, ha a motor még nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet; ellenkező esetben a sebességváltó károsodhat.
Megjegyzés:   Ne hintáztassa a gépkocsit egy percnél hosszabb ideig; ellenkező esetben a sebességváltó és a gumiabroncsok károsodhatnak vagy a motor túlmelegedhet.
Ha a gépkocsi beragad a sárba vagy hóba, úgy lehet kihintáztatni, hogy szabályos időközönként váltogat az előre- illetve hátrameneti sebességfokozatok között, és a váltások között megáll.
Minden fokozatban nyomja le enyhén a gázpedált.