POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.


Sedadla ve vozidle   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Sedadlo spolujezdce se zapnutým airbagem (ON).   X   X   UF1   UF1   UF1  
Sedadlo spolujezdce s vypnutým airbagem (OFF).   U1   U1   U1   U1   U1  
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s aktivovaným airbagem.   X   X   UF1   UF1   UF1  
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s deaktivovaným airbagem.   U1   U1   U1   U1   U1  
Zadní sedadla.2   U   U   U   U   U  

1Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.
2Dětskou sedačku s podpěrným nástavcem nepoužívejte na prostředním zadním sedadle, pokud není možnost jejího použití na tomto sedadle výslovně uvedena v informacích o produktu vydaných výrobcem sedačky.
X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
UF V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy.
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Sedadla ve vozidle   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
–13 kg9–18 kg
Sedadlo spolujezdce.   Velikostní třída.   Bez systému ISOFIX.  
Typ sedadla.  
Vnější zadní sedadlo se systémem ISOFIX.   Velikostní třída.   C, D, E3   A, B, B13   C, D3  
Typ sedadla.   IL   IL, IUF   IL  
Prostřední zadní sedadlo.   Velikostní třída.   Bez systému ISOFIX.  
Typ sedadla.  

3Velká písmena A až E určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
IL Vhodné k použití s určitými polouniverzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
Poznámka:   Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.
Doporučené dětské sedačky

Váhové kategorie   Výrobce   Modelová řada   Příloha  
0+   Britax Römer.   Baby Safe Plus se základnou ISOFIX.1   Základna ISOFIX nebo pouze bezpečnostní pás.  
–13 kg
1   Britax Römer.   Duo Plus.1   ISOFIX a horní kotevní body upevňovacích popruhů nebo pouze bezpečnostní pás.  
9–18 kg
2   Britax Römer.   KidFix.1,2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
15–25 kg
3   Britax Römer.   KidFix.1,2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
22–36 kg

1Děti upevněné v dětských autosedačkách ISOFIX doporučujeme přepravovat na zadních krajních sedadlech.
2Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

  Přední sedadlo spolujezdce   Zadní krajní sedadla   Zadní prostřední sedadlo  
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size.   X   i-U   X  

i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.