Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
  POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
ALevé zrcátko
BVyp.
CPravé zrcátko
Missing Image
Požadovanou polohu zrcátka nastavíte stisknutím šipek.
Poznámka:   Zrcátko neseřizujte tak, že zatlačíte na sklo zrcátka. Můžete poškodit motorek zrcátka.
Poznámka:   Při čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte abrazivní materiály, palivo ani petrolej nebo čisticí prostředky na bázi amoniaku.