POZOR:  Sedadlo řidiče ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo sedadla žádný náklad ani jiné předměty. Jakmile se opěradlo sedadla vrátí do původní polohy, zatáhněte za ně a ověřte tak, zda je zcela zajištěno. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo havárii nebezpečné.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
  POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

Missing Image
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu
Missing Image
Snadné nastupování
Missing Image
  1. Nadzvedněte páčku.
  1. Sedadlo posuňte dopředu.
Snadné vystupování
Missing Image
  1. Zatlačením páčky dopředu uvolněte opěradlo.
  1. Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.
  1. Sedadlo posuňte dopředu.
Sklopné sedadlo spolujezdce
  POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na opěradle.
  1. Sklopte hlavovou opěrku dopředu.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Poznámka:   Před sklopením sedadla zkontrolujte, zda se na sedadle ani pod ním nenacházejí žádné předměty. Případné překážky by mohly způsobit poškození sedadla.
  1. Opěradlo vrátíte zpět do vzpřímené polohy zatažením za popruh a nadzvednutím opěradla.
  1. Zvedněte a zajistěte sedák.
Poznámka:   Na obou stranách sedadla se nachází ukazatele. Je-li na ukazateli vidět červená barva, není sedák sedadla správně zajištěn. Na sedadlo, u něhož je na ukazateli vidět červená barva, nesedejte.