POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Missing Image
  POZOR:  Na některých trzích jsou dostupná vozidla se čtyřmi sedadly. U těchto vozidel je sedák uprostřed zadní řady vystouplý. Dané místo není vybaveno bezpečnostním pásem a není určeno k sezení. Na tomto místě nepřevážejte cestující.

Sklopení sedadla dopředu
Poznámka:   Při sklápění sedadel snižte opěrky hlavy až nadoraz.   Viz   Opěrky hlavy
Missing Image
  1. Stisknutím tlačítka uvolněte opěradlo.
  1. Sklopte opěradlo dolů.
Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla.
  1. Zvedněte sedadlo do svislé polohy.
Missing Image
  1. Chcete-li vrátit sedadlo na podlahu, stiskněte páčku a lehce na sedadlo zatlačte.
Missing Image
  1. Otočte sedadlo dolů tak, aby zapadlo do úchytu na podlaze.
  1. Opěradlo vrátíte do vzpřímené polohy jeho nadzvednutím směrem k zádi vozidla. Dbejte na správné zajištění.
Poznámka:   Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo je sklopené.