POZOR:  Do ukládacího prostoru neumisťujte těžké předměty. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou těžké předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Missing Image
Stropní odkládací prostory můžete použít k uložení lehčích předmětů, například bezpečnostní vesty nebo kabátu.