POZOR:  Stolky nepoužívejte za jízdy. Před vyjetím na cestu nezapomeňte stolky vrátit do vzpřímené polohy.
  POZOR:  Nejvyšší přípustné zatížení stolků je 3 kg.

Missing Image