Poznámka:   Občasný hluk z oblasti brzd je zcela normální.Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené.Pokud při brzdění volant trvale vibruje nebo cuká, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách.Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné.Viz   Čištění kol
Poznámka:   V závislosti na zákonech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, se výstražná světla mohou zapnout také při intenzivním brzdění.
 Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.
Potlačení akcelerátoru brzdou
Pokud pedál akcelerátoru uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo zastavte.U vozů s automatickou převodovkou přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P) resp. u vozů s manuální převodovkou zařaďte nízký rychlostní stupeň, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte, zda na plynovém pedálu a v oblasti kolem něj nejsou žádné předměty nebo nečistoty, které by bránily jeho pohybu.Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu.
Brzdový asistent
 Brzdový asistent zjišťuje prudké brzdění tím, že měří rychlost sešlápnutí brzdového pedálu. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu. Systém podpory brzd vám pomůže zcela zabrzdit, aby došlo k co možná největšímu omezení následků srážky s vozidlem jedoucím vpředu.
Protiblokovací brzdový systém
Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením a stabilitou vozidla při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.