POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.
  POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.
  POZOR:  Za hustého deště a v případě rušení nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
  POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.
  POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
  POZOR:  Při tažení vozidla používejte výhradně sadu kabelů přívěsu schválenou společností Ford (včetně jednotky kabeláže přívěsu). Při použití jiné sady kabelů přívěsu nemusí zadní parkovací snímače (jsou-li namontovány) fungovat správně a mohlo by dojít k poškození elektrických systémů vozidla.

Poznámka:   Pokud k mytí vozidla používáte vysokotlaký čistič, opláchněte snímače pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.
Poznámka:   U vozidel vybavených ramenem tažného zařízení se systém automaticky deaktivuje, pokud se do 13kolíkové zásuvky jednotky tažného zařízení schválené společností Ford připojí osvětlení přívěsu (nebo osvětlovací panely).
Poznámka:   Snímače zbavujte nečistot, ledu a sněhu. Nečistěte je ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud systém zjistí přítomnost signálu o stejné frekvenci, jakou mají snímače, nebo pokud je vozidlo plně naložené, upozornění parkovacího zařízení nemusí být správná.
Poznámka:   Vnější snímače mohou zaznamenávat boční stěny garáže. Pokud se vzdálenost mezi vnějšími snímači a boční stěnou po dobu 3 sekund nezmění, upozornění se vypne. Vnitřní snímače ale i nadále detekují překážky přímo za vozidlem.
Poznámka:   Pokud dojde k poškození nárazníku nebo čelní masky, může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně se mohou objevovat plané poplachy.