POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Při používání systému dávejte pozor, abyste se neporanili.
  POZOR:  Systém parkovacího zařízení nemusí zabránit kontaktu s malými nebo pohybujícími se překážkami, které se nachází u země. Systém parkovacího zařízení vydává zvukovou výstrahu, když detekuje velkou překážku, a pomáhá tak předcházet poškození vozidla. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.
  POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.

Systém snímání při jízdě vzad
 Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit. Jakmile se varovný tón utiší, dříve nastavená hlasitost audio systému se obnoví.
Poznámka:   Příslušenství nacházející se v oblasti snímání může způsobit plané poplachy.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.Pokud jsou snímače blokovány, může být ovlivněna funkce systému.Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
 Systém varuje před překážkami, které se nacházejí v oblasti snímání kolem nárazníků. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Systém se aktivuje, jakmile zařadíte zpátečku (R) a vozidlo se bude pohybovat rychlostí 5 km/h nebo nižší.
Missing Image
AZadní oblast snímání: až 183 cm (72 palců) od zadního nárazníku.
Po přesunutí volicí páky do polohy R (zpátečka) systém rozpoznává velké překážky za předpokladu, že:
  • Vozidlo se pohybuje směrem ke stojící překážce rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo stojí, ale přibližuje se k němu překážka rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí 5 km/h nebo nižší a přibližuje se k němu překážka rychlostí 5 km/h nebo nižší.