POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
  POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
  POZOR:  Couvejte pomalu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, buďte opatrní. Pokud jsou zadní výklopné dveře otevřené, kamera se dostane mimo správnou polohu a obraz videa nemusí být přesný. Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, nezobrazují se vodicí čáry. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Funkce kamery nezapínejte ani nevypínejte za jízdy.
  POZOR:  Při couvání a používání kamery pro zpětný výhled dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.

Poznámka:   Funkčnost kamery se zpravidla mění podle venkovní teploty, stavu vozidla a vozovky.
 Kamera pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem. Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vozidla a vzdálenost od předmětů za vozidlem.
Missing Image
Kamera je umístěna na zadních výklopných dveřích.
Používání kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:   Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené zařízení.U některých vozidel se mohou vodicí čáry přestat zobrazovat, když připojíte konektor pro vlečení přívěsu.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefungují zadní světla.
  • blokovaný výhled kamery.Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Vodicí čáry na zobrazení kamery pro zpětný výhled
  POZOR:  Překážky nad kamerou nemusí být vidět. V případě potřeby zkontrolujte prostor za vozidlem.

Pokud je akumulátor vozidla odpojen, bezprostředně po jeho opětovném připojení nemusí být zobrazení vodicích čar přesné. Jakmile s vozidlem pojedete pět minut minimální rychlostí 50 km/h, pokud možno s minimálními odchylkami z přímého směru jízdy, začnou se vodicí čáry opět zobrazovat správně.
Systém používá tři typy vodicích řád, které vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
Missing Image
AAktivní vodicí čáry. Znázorňují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.
BStředová linie. Pomáhá srovnat střed vozidla s přívěsem.
CPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Zelená zóna.
DPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Žlutá zóna.
EPevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Červená zóna.
FZadní nárazník.
Aktivní vodicí čáry se zobrazují pouze společně s pevnými vodicími čárami.Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla.Pokud při couvání změníte polohu volantu, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
Poznámka:   Vodicí čáry se nezobrazují, když jsou otevřeny zadní výklopné dveře.
Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu.Aktivní vodicí čáry se nezobrazují, když je volant v přímé poloze. Předměty v červené zóně jsou nejblíže k vozidlu a předměty v zelené zóně se nacházejí dále.
Ruční zvětšení
  POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na své okolí.

Zobrazení přiblížíte nebo oddálíte stisknutím příslušného symbolu.
Poznámka:   Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je volicí páka v poloze zpátečky (R).
Poznámka:   Zadní nárazník zůstane zobrazen pro referenční účely.
Poznámka:   Po zapnutí funkce ručního zvětšení se zobrazuje pouze středová čára.
Nastavení systému
Nastavení kamery můžete změnit na dotykové obrazovce.Viz  Settings - Vehicles Built From: 07-09-2020 . 
Prodleva kamery pro zpětný výhled
Funkci můžete zapnout nebo vypnout na dotykové obrazovce. Ve výchozím nastavení je funkce vypnutá.Viz  Settings - Vehicles Built From: 07-09-2020 . 
Pokud tuto funkci zapnete, bude se obraz nadále zobrazovat po přesunutí volicí páky z polohy zpátečky (R), dokud nebude splněna některá z těchto podmínek:
  • Zařadíte rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Volicí páku přesunete do polohy parkování (P).
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot
Funkci můžete zapnout nebo vypnout na dotykové obrazovce.Viz  Settings - Vehicles Built From: 07-09-2020 . 
Jestliže systém zpětného snímání zaznamená předmět, zobrazí v horní části snímku červené, žluté a zelené značky.