Princip fungování
  POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.
  POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

 Systém umožňuje nastavit rychlostní omezení pohybu vozidla. Nastavené rychlostní omezení bude tedy maximální rychlostí, jakou se vozidlo může pohybovat. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.
Ovládání omezovače rychlosti
Ovládací prvky se nachází na volantu.
Zapínání a vypínání systému
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.
Nastavení omezovače rychlosti
Missing Image  Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka ve chvíli, kdy je systém v pohotovostním režimu, nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.Opětovným stisknutím nastavíte požadované rychlostní omezení. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte činnost omezovače rychlosti. Systém se vrátí do pohotovostního režimu.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte činnost omezovače rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne pod nastavené rychlostní omezení.
Výstrahy systému
V případě úmyslného překročení nastavené rychlosti se na informačním displeji rozsvítí varovná kontrolka.
V případě neúmyslného překročení nastavené rychlosti (například při jízdě z kopce) se na informačním displeji rozsvítí kontrolka a zazní zvukové upozornění.