POZOR:  Nepoužívejte palivové potrubí, kryty vahadel motoru nebo sací potrubí jako body ukostření.
  POZOR:  Připojujte výhradně akumulátory se stejným jmenovitým napětím.
  POZOR:  Vždy používejte startovací kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem kabelů.

Poznámka:   Neodpojujte akumulátor.
Připojení startovacích kabelů
Missing Image
AVozidlo s vybitým akumulátorem
BPomocné vozidlo pro startování
1Propojovací kabel kladných pólů
2Propojovací kabel záporných pólů
Missing Image
  1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
  1. Vypněte zapalování a veškerá elektrická zařízení.
  1. Zvedněte kryt připojení kladného pólu autobaterie. K nalezení dílu použijte odpovídající přehled uspořádání motorového prostoru.   Viz   Údržba
  1. Připojte kladný pól (+) vozidla B ke kladnému pólu (+) vozidla A (kabel 1).
Missing Image
  1. Připojte záporný pól (-) vozidla B ke startovacímu čepu vozidla A (kabel 2).
  POZOR:  Nepřipojujte jej přímo k zápornému pólu (-) vybité autobaterie.
  POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Nastartování motoru
  1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
  1. Nastartujte motor vozidla A.
  1. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty.
  POZOR:  Během odpojování kabelů nechejte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.