POZOR:  Vaše vozidlo bylo testováno a homologováno podle evropských směrnic vztahujících se na elektromagnetické přístroje (72/245/EHS, předpis EHK OSN č. 10 nebo jiné platné místní vyhlášky). Je vaší zodpovědností se ujistit, že výbava, kterou jste namontovali, je v souladu s platnou místní legislativou. Montáž výbavy musí provést autorizovaný prodejce.
  POZOR:  Zařízení vysílající na rádiových frekvencích (např. mobilní telefony, amatérské radiostanice apod.) mohou být do vozidla namontována pouze v případě, že splňují parametry uvedené níže v tabulce. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nejsou žádné zvláštní požadavky nebo podmínky.
  POZOR:  Nemontujte jakákoli zařízení, mikrofony, reproduktory nebo jiné předměty do prostoru odpálení systému airbagů.
  POZOR:  Neupevňujte anténní kabely k původní kabeláži vozidla a k palivovému a brzdovému vedení.
  POZOR:  Napájecí kabely a anténu umístěte do vzdálenosti nejméně 10 cm od všech elektronických jednotek a airbagů.

Missing Image
Frekvenční pásmo MHz   Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)   Umístění antén  
1-30   50 W   2  
30-54   50 W   1. 2  
68-87,5   50 W   1. 2  
142-176   50 W   1. 2  
380-512   50 W   1. 2  
806-940   10 W   1. 2  
1200-1400   10 W   1. 2  
1710-1885   10 W   1. 2  
1885-2025   10 W   1. 2  

Poznámka:   Po namontování vybavení pracujícího na rádiových frekvencích zkontrolujte případné vzájemné rušení příjmu vozidla v klidovém režimu i při vysílání.
Zkontrolujte veškerá elektrická zařízení:
  • se zapnutým zapalováním,
  • při běžícím motoru,
  • za jízdy při různých rychlostech.
Zkontrolujte, zda elektromagnetická pole vytvářená uvnitř kabiny vozidla vysílačem nepřekračují platné limity pro vystavení lidí elektromagnetickému záření.