POZOR:  Pokud nebylo slyšet zřetelné cvaknutí, bezpečnostní pás není řádně upevněn. Pokud nenastavíte bezpečnostní pás správně, mohla by se snížit jeho účinnost, což by při havárii mohlo zvýšit riziko zranění.
  POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že je bezpečnostní pás zatažen a neblokuje dveře. Pokud cestující nemůže použít zachycený bezpečnostní pás, zvyšuje se tím riziko vážného osobního poranění nebo úmrtí.

Missing ImageMissing ImageMissing ImageMissing Image
Poznámka:   Pokud bezpečnostní pásy nepoužíváte, připojte je k přezkám na vnějším panelu.
Bezpečnostní pás vytahujte rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí.
Bezpečnostní pás uvolníte stisknutím červeného tlačítka na přezce. Podržte přezku a nechte bezpečnostní pás zasunout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit sedadlo, aby byla jízda bezpečná pro ně i nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás. Pokud nenastavíte bezpečnostní pás správně, mohla by se snížit jeho účinnost, což by při havárii mohlo zvýšit riziko zranění.

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu je nutné vést přes střed ramene a střední část hrudníku.