Následující varovné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:   Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Missing Image   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka systému Auto-Start-Stop
Missing Image  Missing Image   Rozsvítí se po automatickém vypnutí motoru. Blikáním upozorňuje na to, že je motor třeba opět spustit. Pokud systém není k dispozici, rozsvítí se kontrolka společně s přeškrtnutím.
Viz   Auto-Start-Stop
Varovná kontrolka stavu nabití akumulátoru
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Missing Image  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Viz   Tempomat
Filtr pevných částic
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje naplnění filtru vznětových částic.   Viz   Filtr vznětových částic - 1,5l vznětový motor/1,6l vznětový
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete levé nebo pravé směrové světlo nebo výstražná světla. Během činnosti blikají. Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Missing Image   Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovné kontrolky motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
 Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Upravte styl jízdy (jeďte plynule a prudce nezrychlujte ani nebrzděte) a nechte vozidlo ihned zkontrolovat v servisu.
Missing Image  Kontrolka chybné funkce
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování.Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Upravte styl jízdy (jeďte plynule a prudce nezrychlujte ani nebrzděte) a nechte vozidlo ihned zkontrolovat v servisu.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolka předních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
  POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4°C nebo nižší.
Kontrolka žhavení
Missing Image  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel.
Kontrolka zapnutých světel
Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízké hladiny oleje
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí, když je motor spuštěn, zastavte ihned, jakmile to bude bezpečné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.Viz   Kontrola motorového oleje
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách
Missing Image  Rozsvítí se, pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota.
Viz  Tire Pressure Monitoring System . 
Varovná kontrolka tlaku oleje
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka nutné výměny oleje
Missing Image  Rozsvítí se, když je nutné vyměnit motorový olej. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka posilovače řízení
Missing Image   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Řízení vozidla bude plně funkční, avšak na volant bude nutné působit větší silou. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka řazení
Missing Image  Rozsvícení této kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Během činnosti blikají.
 Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:   V případě poruchy se systém automaticky vypne.
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Výstražná kontrolka vody v palivu
Missing Image  Po zapnutí zapalování se na krátkou dobu rozsvítí.
 Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy je spuštěn motor, znamená to, že je v palivovém filtru voda. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se v odlučovači vody palivového filtru nashromáždí přibližně 200 ml vody. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.