Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Missing Image
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje.
 Po krátké době další zprávy na informačním displeji zmizí.
 Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy.
Missing Image   Kontrolka zpráv se rozsvítí společně s některými zprávami. Kontrolka se v závislosti na závažnosti zprávy rozsvítí červenou nebo žlutou barvou a bude svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
 Některé zprávy může doprovázet určitý systémový symbol a kontrolka upozorňující na zprávy.
Airbag

Zpráva   Součást  
Airbag porucha Neodkladně servis
Je nutný servis systému.  

Alarm

Zpráva   Popis a postup  
Alarm spuštěn Zkontr. Vozidlo
Signalizuje aktivaci alarmu.   Viz   Alarm.   
Kontrola interiéru deaktivována
Snímání vnitřního prostoru bylo zrušeno.   Viz   Bezpečnost.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný
Je nutný servis systému.  

Dveře a zámky

Zpráva   Součást  
Dveře řidiče otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Levé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Dveře spolujezdce otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Pravé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Víko kufru otevřeno
Víko zavazadlového prostoru není dovřeno.  
Kapota otevřená
Kapota není dovřena.  

Předehřev

Zpráva   Součást  
Předehřev motoru
Viz  Starting a Diesel Engine .   

Imobilizér motoru

Zpráva   Nápravná opatření  
Imobilizér porucha Neodkladně servis
Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Rozj. do svahu

Zpráva   Nápravná opatření  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Je nutný servis systému.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Světla

Zpráva   Součást  
Směrovka vlevo porucha Vyměňte žárovku
Uvedené světlo nefunguje.   Viz   Výměna žárovky.   
Směrovka vpravo porucha Vyměňte žárovku
Uvedené světlo nefunguje.   Viz   Výměna žárovky.   

Údržba

Zpráva   Popis a postup  
Nízká hladina brzdové kapaliny Neodkladně servis
Nízká hladina brzdové kapaliny, okamžitě nechte zkontrolovat brzdovou soustavu. Viz  Brake and Clutch Fluid Check .   
Brzdový systém porucha Bezpečně zastavte
Je nutný servis systému.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.   Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Motor Neodkladně servis
Je nutný servis systému.   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Porucha autom. stěračů/světel Servis je nutný
Je nutný servis systému.   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Čas na výměnu motorového oleje Servis je nutný
Vypršela životnost oleje.   Viz   Kontrola motorového oleje.   

Parkovací brzda

Zpráva   Součást  
Ruční brzda zatažená
Parkovací brzda je stále zatažena.   Viz   Ruční brzda.   

Řízení jízdní stability

Zpráva   Popis a postup  
Regulace prokluzu vypnuta
Stav systému poté, co jej vypnete nebo zapnete.   Viz   Používání řízení stability.   
Elektron. regulace stability vypnuta
Stav systému poté, co jej vypnete nebo zapnete.   Viz   Používání řízení stability.   
ABS porucha Neodkladně servis
Je nutný servis systému.   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
ESP malfunction Next service
Je nutný servis systému.   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
ESC Čas na výměnu motorového oleje Servis je nutný
Stav systému poté, co jej vypnete.   Viz   Používání řízení stability.   

Nastartování a zastavení motoru

Zpráva   Popis a postup  
Auto StartStop Startování motoru
Startér se pokouší spustit motor.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Auto StartStop Manuální start je nutný
Systém zrušil probíhající startování.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Naftový filtr přeplněný Viz návod k obsl.
Filtr pevných částic je přeplněný a je nutné jej vyměnit. Viz  Diesel Particulate Filter .   
Pro nastartování sešlápněte brzdu
Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu při startování.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování sešlápněte spojku
Připomínka nutnosti sešlápnutí spojkového pedálu při startování.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Pro nastartování sešlápněte brzdu a spojku
Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového a spojkového pedálu při startování.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   
Překročení doby spuštění motoru
Startér při pokusu o spuštění motoru překročil povolenou dobu spouštění motoru.   Viz   Nastartování a zastavení motoru.   

Systém start/stop

Zpráva   Nápravná opatření  
Auto StartStop Vypněte zapalování
Pokud systém vypnul motor, před opuštěním vozidla vypněte zapalování. Viz  Auto-Start-Stop .   
Auto StartStop Pro nastartování sešlápněte pedál
Motor je třeba znovu spustit. Sešlápněte kterýkoli pedál. Viz  Auto-Start-Stop .   
Auto StartStop Manuální start je nutný
Systém nefunguje. Je vyžadováno opakované ruční nastartování.  
Auto StartStop Přeřaďte na volnoběh
Aby mohl systém motor znovu nastartovat, vyberte neutrální polohu. Viz  Auto-Start-Stop .   

Řízení

Zpráva   Nápravná opatření  
Posilovač řízení porucha Neodkladně servis
Je nutný servis systému.   Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte
Je nutný servis systému.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.   Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Zámek volantu porucha Bezpečně zastavte
Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontr. tlak pneumatik
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Při nejbližší příležitosti proveďte kontrolu.  
Systém sled. tlaku porucha Servis je nutný
Je nutný servis systému.   Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik porucha Servis je nutný
Je nutný servis systému.   Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Snímače pneu nerozpoznány Viz návod k obsl.
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola. Více informací o tom, jak systém funguje za těchto podmínek, naleznete v části   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce.