Missing Image
Míry   Popis rozměru   mm  
A   Střed kola – střed koule tažného zařízení.   1.097,5 mm
B   Střed koule tažného zařízení – podélný nosník.   496 mm
C   Vzdálenost mezi podélnými nosníky.   727 mm
D   Střed koule tažného zařízení – střed prvního připojovacího bodu.   595 mm
E   Střed koule tažného zařízení – střed druhého připojovacího bodu.   688 mm

Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení

kg  
50 kg