POZOR:  V případě vystavení hluku o intenzitě vyšší než 85 dB (osmdesát pět decibelů) může zvukové vybavení způsobit poškození sluchu. Zákon 11.29/2006.

Rádiové frekvence a faktory ovlivňující kvalitu příjmu

Faktory ovlivňující kvalitu příjmu  
Vzdálenost vysílače a intenzita signálu   Čím více jste vzdálení od vysílače stanice FM, tím je signál slabší a příjem méně kvalitnější.  
Terén   Příjem mohou rušit kopce, hory, vysoké budovy, mosty, tunely, dálniční nadjezdy, parkovací garáže, hustý stromový porost nebo klimatické podmínky (např. bouřky).  
Přetížení stanice   Pokud míjíte rádiový vysílač, silnější signál může potlačit slabší signál a může způsobit rušení audio systému.  

Informace o discích CD a přehrávači disků CD
Poznámka:   Všechny CD jednotky jsou konstruovány tak, aby přehrávaly pouze komerčně lisované 12centimetrové (4,75palcové) zvukové kompaktní disky. Vlivem technické nekompatibility nebudou některé zapisovatelné a přepisovatelné kompaktní disky fungovat v přehrávači disků CD od společnosti Ford správně.
Poznámka:   Do přehrávače disků CD nevkládejte disky CD označené (lepicím) štítkem z ručně vyrobeného papíru. Štítky se mohou odlepit, a disk CD tak uvízne v přehrávači. Doporučuje se označit disky CD značkovačem s plstěným hrotem, nikoli lepicím štítkem z ručně vyrobeného papíru. Propisovačky mohou disk CD poškodit. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání.
Při manipulaci držte disky CD vždy za okraj. Disky CD čistěte pouze schváleným čisticím prostředkem a postupujte přitom od středu k okraji. Disky CD nečistěte kruhovými pohyby.
Disky CD dlouhodobě nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla.
Nahrávky ve formátu MP3 a WMA a struktura adresářů
Audiosystémy, které jsou schopné rozpoznat a přehrát jednotlivé skladby ve formátu MP3 a WMA, a struktury adresářů pracují následujícím způsobem:
  • K dispozici jsou dva různé režimy přehrávání nahrávek ve formátu MP3 a WMA uložených na disku: režim přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 (výchozí nastavení) a WMA a režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 a WMA.
  • V režimu přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 a WMA systém ignoruje všechny adresáře uložené na disku MP3 a WMA. Přehrávač označí všechny nahrávky ve formátu MP3 a WMA uložené na disku (s příponou souboru .mp3 nebo .wma) názvy T001 až T255. Maximální počet souborů ve formátu MP3 a WMA, které lze přehrávat, je přitom méně závislý na struktuře disku CD a přesném modelu rádia zabudovaného ve vozidle.
  • Režim přehrávání adresářů s nahrávkami ve formátu MP3 a WMA zahrnuje strukturu jedné úrovně adresářů. Přehrávač disků CD označí všechny nahrávky ve formátu MP3 a WMA uložené na disku (s příponou souboru .mp3 nebo WMA) a všechny složky obsahující soubory ve formátu MP3 a WMA čísly od F001 (adresář) T001 (nahrávka) do F253 T255.
  • Pokud na disk uložíte pouze adresáře o jedné úrovni, bude navigace mezi soubory uloženými na disku snazší.
Když vypalujete své vlastní disky MP3 a WMA, je důležité, abyste věděli, jak systém s vytvořenými strukturami pracuje. I když jsou na disku uloženy různé soubory (soubory s jinou příponou než .mp3 a WMA), přehrávač přehraje pouze soubory s příponou .mp3 a WMA. Ostatní soubory systém ignoruje. Stejný disk MP3 a WMA tedy můžete používat k různým úkolům a můžete jej využít jak v počítači v práci, doma, tak i v systému zabudovaném ve vozidle.
V režimu přehrávání jednotlivých nahrávek ve formátu MP3 systém zobrazí pouze strukturu o jedné úrovni (jsou přehrány všechny soubory s příponou .mp3 a WMA bez ohledu na to, v jakém adresáři se nachází). V režimu přehrávání adresářů systém přehraje pouze soubory s příponou .mp3 nebo WMA uložené v příslušném adresáři.