Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image  Recirkulace vzduchu brání vniknutí nežádoucích pachů do vozidla.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image  Účinek odmrazování maximalizujete otočením ovládacího prvku teploty po směru hodinových ručiček až do polohy maximálního topení.
Poznámka:   Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image  Účinek chlazení maximalizujete otočením ovládacího prvku teploty proti směru hodinových ručiček až na nejnižší nastavení.
Poznámka:   Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Regulace otáček motorku ventilátoru
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image
Teplotu lze nastavovat po malých krocích.