Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image  Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image 
Poznámka:   Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image 
Poznámka:   Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Zapnutí a vypnutí automatického režimu
Missing Image  Automatický režim zapněte stisknutím tlačítka. Automatický režim vypnete úpravou rychlosti motorku ventilátoru nebo úpravou rozvodu vzduchu.
Systém reguluje rychlost motorku ventilátoru a směr proudění vzduchu tak, aby dosáhl nastavené teploty a udržoval ji.
Regulace otáček motorku ventilátoru
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image
Teplotu lze nastavovat v krocích po 15,5–29,5°C.