Montáž a demontáž sítě na zavazadla
Poznámka:   Síť na zavazadla je možné umístit pouze za sedadlo ve druhé řadě.
Poznámka:   Síť na zavazadla nelze použít zároveň s krytem prostoru.
Montáž sítě na zavazadla
Missing Image
  1. Stlačte konce horní tyče směrem k sobě a vložte je do držáků poblíž střechy. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
  1. Do kotevních bodů pro zavazadla upevněte síť.
Missing Image
  1. Utáhněte popruhy.
Demontáž sítě na zavazadla
Missing Image
  1. Uvolněte popruhy.
  1. Uvolněte síť z kotevních bodů pro zavazadla.
  1. Demontujte horní tyče.