POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
  POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Používejte pouze žárovky správné specifikace.
Poznámka:   Světla LED nelze opravovat.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Světlomet
Missing Image
ADálkové světlo a denní provozní světlo
BTlumené světlo.
CPřední směrové světlo.
Tlumené světlo
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Uvolněte sponu.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálkové světlo a světlo denního svícení
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední směrové světlo
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Boční směrové světlo
Missing Image
 1. Opatrně otočte boční směrové světlo proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Přední mlhové světlo
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Zadní světlo
Missing Image
AKoncové a brzdové světlo.
BZadní směrová svítilna.
CZpětný světlomet.
DZadní mlhovky.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Střední brzdové světlo.
Missing Image
 1. Demontujte pryžové průchodky.
Poznámka:   Nejdřív může být potřeba sejmout panel obložení.
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Sejměte držák žárovky tím, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček, a poté přímým pohybem vytáhněte žárovku.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Svítilny vnitřního osvětlení
Stropní svítilna
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
Missing Image
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Světla na čtení
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.