POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.

Seřízení hlavových opěrek
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Demontáž hlavových opěrek
Hlavová opěrka předního sedadla
Missing Image
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Vhodným nástrojem uvolněte upevňovací sponu.
Hlavové opěrky zadních sedadel
Missing Image
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.