POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Missing Image  Missing Image   Stiskněte tlačítko. Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Vozidla s omezovačem rychlosti
Missing Image  Stiskem tlačítka v režimu omezovače rychlosti se vrátíte do režimu tempomatu.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Nastavte aktuální rychlost stisknutím tlačítka.
Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:   Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.
Změna nastavené rychlosti
Missing Image  Stiskem tlačítka snižte nastavenou rychlost.
Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Stisknutím tlačítka nebo lehkým sešlápnutím brzdového pedálu zrušte nastavenou rychlost.
Poznámka:   Nastavená rychlost se uloží.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stiskem tlačítka obnovte nastavenou rychlost.
Vypnutí tempomatu
Missing Image  Missing Image  Stiskněte tlačítko v době, kdy je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.