Tento systém vám pomáhá, abyste jezdili ekonomičtějším způsobem, když během jízdy neustále sleduje charakteristiky řazení převodových stupňů, předvídání dopravních podmínek a rychlost jízdy.
Okvětní lísky zobrazené na displeji představují hodnocení. Pět okvětních lístku znamená nejvyšší míru úspornosti. Úspornější jízdou dosáhnete lepšího hodnocení a také nižší celkové spotřeby paliva.
Poznámka:   Tyto hodnoty úspornosti nedávají za výsledek konkrétní hodnotu spotřeby paliva. Ta se může měnit, neboť nezávisí jen na těchto faktorech, nýbrž i na dalších, jako jsou například krátké cesty a starty studeného motoru.
Poznámka:   Časté krátké jízdy, při nichž se motor zcela nezahřeje, také zvyšují spotřebu paliva.
Obrazovku systému lze zobrazit na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Typ 1
Missing Image
AŘazení
BPředvídání
CÚsporná rychlost
Řazení
Použití nejvyššího možného rychlostního stupně vhodného pro jízdní podmínky sníží spotřebu paliva.
Předvídání
Změny rychlosti vozidla a vzdálenosti od jiných vozidel bez prudkého brzdění či akcelerace sníží spotřebu paliva.
Úsporná rychlost
Pro zlepšení ekonomiky jízdy snižte rychlost na volných silnicích. S rychlostí roste i spotřeba paliva.
Typ 2 a 3
Na informačním displeji se zobrazí odpovídající informace.
Resetování režimu Eco
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vynulujte průměrnou spotřebu paliva.
Poznámka:   Výpočet nových hodnot může krátkou chvíli trvat.