Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače čelního skla.
Poznámka:   Pokud použijete myčku a zvolíte program s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla a ze stírátek stěračů.
Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.   Viz   Kontrola stírátek stěračů.  Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.   Viz   Výměna stírátek stěračů
Poznámka:   Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché.Mohly by poškrábat čelní sklo, lišty stěračů by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít ke spálení motoru stěračů.Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.
Missing Image
AJedno setření
BIntervalové stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Poznámka:   Pokud stisknete a podržíte páčku stěračů v poloze A, budou stěrače stírat, dokud páčku neuvolníte.
Intervalové stírání
Missing Image
AKrátký interval stírání
BIntervalové stírání
CDlouhý interval stírání
Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.
Stěrače závislé na rychlosti vozidla
Při zvýšení rychlosti vozidla se zmenší interval stírání.