Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte vypnout stěrače čelního skla.
Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.
Poznámka:   Pokud je zapnuto automatické spínání světlometů a automatické stírání, světlomety se automaticky zapnou, když budou stěrače čelního skla nepřetržitě v chodu.
Během jízdy v dešti nebo v zimě, kdy se do vzduchu mohou dostat kousky ledu, sněhu nebo posypové soli, může docházet k neočekávanému setření. Také může docházet k rozmazání nečistot po skle.
Za těchto podmínek vám při udržování čistého čelního skla mohou pomoci následující úkony:
  • Snižte citlivost automatických stěračů.
  • Podle potřeby změňte rychlost stírání na běžné nebo rychlé stírání.
  • Vypněte automatické stěrače.
Missing Image
ANejvyšší citlivost automatického stírání
BZapnuto
CNejnižší citlivost automatického stírání
Stěrače se aktivují, jakmile snímače rozpoznají přítomnost vody na čelním skle. Snímač deště bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky mu přizpůsobí rychlost stírání. Tuto funkci můžete zapínat a vypínat pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Pokud tuto funkci vypnete, stěrače se vrátí k proměnnému přerušovanému stírání s nastavenou citlivostí.
Nastavte pomocí otočného regulátoru citlivost snímače deště. Pokud je nastavena nejnižší citlivost, spustí se stěrače ve chvíli, kdy snímač detekuje velké množství vody na čelním skle. Je-li nastavena nejvyšší citlivost, spustí se stěrače ve chvíli, kdy snímač detekuje malé množství vody na čelním skle.
 Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Pokud je oblast v okolí vnitřního zpětného zrcátka špinavá, zhorší se výkon snímače. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.