Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce, osvětlení registrační značky a koncová světla
CSvětlomety
Parkovací světla
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.
Vypněte zapalování.
Otočte spínač osvětlení do polohy B.
Dálková světla
Missing Image
Přitažením páčky směrem k sobě dálková světla zapnete.
Dálková světla vypnete zatlačením páčky dopředu.
Světelná houkačka
Mírným přitažením páčky k sobě a jejím uvolněním začnou světlomety blikat.