POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Namísto toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
  POZOR:  Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte ani nenastavujte přenosný hudební přehrávač během jízdy.
  POZOR:  Během jízdy uložte přenosný hudební přehrávač na bezpečném místě, jako je středová konzole nebo odkládací přihrádka. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob. Prodlužovací kabel audiojednotky musí být dostatečně dlouhý, aby mohl být přenosný hudební přehrávač při jízdě bezpečně uložen.

Externí zvukový port umožňuje připojit přenosný hudební přehrávač a přehrávat hudbu z reproduktorů vozidla. Můžete použít libovolný přenosný hudební přehrávač určený k použití se sluchátky. Prodlužovací kabel audiojednotky musí být na obou koncích vybaven 3,5mm konektory (zástrčka, jedna osmina palce).
  1. Ujistěte se, že vozidlo se nepohybuje a že rádio a přenosný hudební přehrávač jsou vypnuty.
  1. Zapojte prodlužovací kabel přenosného hudebního přehrávače do externího zvukového portu.
  1. Zapněte rádio. Zvolte naladěnou stanici FM nebo disk CD.
  1. Nastavte požadovanou hlasitost.
  1. Přenosný hudební přehrávač zapněte a nastavte hlasitost na polovinu maximální úrovně.
  1. Opakovaně stiskněte tlačítko AUX, až se na displeji zobrazí možnost LINE nebo LINE IN. Přestože je hlasitost snížena, měli byste hudbu slyšet.
  1. Nastavte hlasitost přenosného hudebního zařízení tak, aby dosáhla úrovně hlasitosti stanice FM nebo disku CD. Přepínejte přitom mezi ovládacími prvky AUX a FM nebo CD.