Naprogramovat lze nejvýše osm dálkových ovládánívčetně ovládání dodaného s vozidlem.Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Výměna baterie dálkového ovládání
  POZOR:  Udržujte akumulátor mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  POZOR:  Pokud nejde otvor pro baterie zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Zabraňte přístupu dětí k pokaženému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem.Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře, nebo jen dveře spolujezdce.Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund.Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Chcete-li se navrátit k původní odemykací funkci, zopakujte daný postup.
Dálkové ovládání se sklopným klíčem
Missing Image
 1. Vložte šroubovák co nejdále do boční štěrbiny na dálkovém ovládání, zatlačte jej směrem k čepeli klíče a vyjměte čepel klíče.
Missing Image
 1. Pro rozevření obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
 1. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku.
 1. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s + pólem směřujícím dolů.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.
Dálkový klíč s pevným břitem klíče
Missing Image
 1. Vložte do vybrání v zadní části klíče šroubovák a demontujte čepel klíče.
 1. Uvolněte šroubovákem upevňovací spony a oddělte dvě poloviny dálkového ovladače.
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Opatrně vyjměte baterii šroubovákem.
 1. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s + pólem směřujícím nahoru.
 1. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
 1. Namontujte čepel klíče.